Зовнішньополітичних відносинСторінка22/22
Дата конвертації11.02.2018
Розмір4,27 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Білій залі Маріїнського палацу

$RR12351,1,13,2,0,2

Відповідно до Положення про Державний протокол та церемоніал України, переговори у розширеному складі проводяться у:


 1. Зеленій залі Кабінету Міністрів України

 2. Білій залі Маріїнського палацу

 3. Блакитній залі Маріїнського палацу

 4. Зеленій залі Маріїнського палацу

$RR12353,1,13,2,0,2

Компетенція посередника, за дослідником Дж. Рубіном, охоплює наступні складові:


 1. знання проблеми, що лежить у основі конфлікту, а також її контексту

 2. високий рівень знання іноземних мов

 3. фахову підготовку у сфері міжнародних відносин

 4. знання і вміння реалізовувати функції посередника

$RR12355,1,13,2,0,2

Які з тверджень є вірними?


 1. посередник має свої інтереси, а тому дуже відносною є його нейтральність

 2. від успіху у врегулюванні конфлікту залежить авторитет і престиж посередника

 3. чим кращими є відносини учасників переговорів з посередником, тим менше вони довіряють йому у вирішенні проблеми

 4. у той час, як посередник впливає на учасників конфлікту, вони на нього вплинути не можуть

$RR12356,1,13,2,0,2

Які з тверджень не є вірними?


 1. навіть за найменшої підозри у значній симпатії посередника до одного з учасників переговорів, інший може відмовитися від його послуг

 2. посередництво гарантує розв’язання конфлікту

 3. іноді діяльність посередника може спричинити зупинку переговорного процесу

 4. особливо ефективним є посередництво особи, що раніше займала певну конкретну позицію щодо конфлікту між сторонами

$RR12357,1,13,2,0,2

Що означає «човникова дипломатія»?


 1. форма здійснення посередництва шляхом почергових зустрічей медіатора з учасниками конфлікту на території держави посередника

 2. форма медіаторської діяльності, що передбачає налагодження переговорного процесу поміж сторонами шляхом почергового нанесення візитів посередником до країн-учасників конфлікту

 3. різні етапи переговорів відбуваються на території різних країн-учасників переговорів відповідно до усталених там традицій та норм

 4. переговори відбувають фактично без прямої зустрічі переговорних сторін

$RR12358,1,13,2,0,2

Денонсація – це:


 1. продовження терміну чинності договору

 2. припинення дії міжнародного договору

 3. призупинення дії міжнародного договору

 4. визнання юридичної обов’язковості міжнародного договору

$RR12359,1,13,2,0,2

Автентичність договору означає:


 1. необхідність парафування договору

 2. важливість підписання договору

 3. оригінальний примірник договору

 4. достовірність, відповідність тексту правового документа оригіналові

$RR12360,1,13,2,0,2

Відповідно до Конституції України, згоду на обов’язковість міжнародних договорів України надає:


 1. Президент України

 2. Верховна Рада України

 3. Кабінет Міністрів України

 4. МЗС України

$RR12361,1,13,2,0,2

Відповідно до Конституції України, рішення про відмову від виконання міжнародних договорів України приймає:


 1. Президент України

 2. Кабінет Міністрів України

 3. МЗС України

 4. Верховна Рада України

$RR12362,1,13,2,0,2

Законопроекти про надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України на розгляд Верховної Ради вносить:


 1. Президент України

 2. Кабінет Міністрів України

 3. Міністр закордонних справ України

 4. Спікер Верховної Ради України

$RR12363,1,13,2,0,2

Хто з високопосадовців має право укладати міжнародні договори без спеціальних додаткових повноважень?


 1. президент і прем’єр-міністр

 2. президент, голова парламенту і прем’єр-міністр

 3. президент, прем’єр-міністр, міністр закордонних справ

 4. президент, міністр закордонних справ, посли

$RR12365,1,13,2,0,2

Міжнародні договори, що засновують і регулюють діяльність міжнародних міжурядових організацій, мають назву …..


 1. конвенції

 2. статути

 3. пакти

 4. протоколи

$RR12366,1,13,2,0,2

Додаткові міжнародні угоди, що змінюють або доповнюють основний міжнародний договір, часто іменуються ….


 1. протоколи

 2. пакти

 3. конвенції

 4. комюніке

$RR12367,1,13,2,0,2

Яке з наведених тверджень є вірним?


 1. міжнародні неурядові організації мають право укладати міжнародні договори

 2. незалежно від найменування всі міжнародні договори мають однакову юридичну силу

 3. міждержавні договори укладаються від імені міністерств та відомств

 4. кількість сторін міжнародних конвенцій завжди більша ніж 2

$RR12368,1,13,2,0,2

Яке з наведених тверджень є невірним?


 1. міжвідомчі угоди укладаються від імені певних міністерств та відомств

 2. міжнародні міжурядові організації мають право укладати міжнародні договори

 3. підписаний міжнародний договір спочатку ратифікують, а потім парафують

 4. закритими іменують ті міжнародні договори, участь у яких беруть лише держави, що їх уклали

$RR12369,1,13,2,0,2

Вкажіть на стадії укладання міжнародного договору.


 1. розробка проекту майбутньої угоди

 2. встановлення автентичності тексту

 3. обрання місця підписання договору

 4. підписання договору

$RR12370,1,13,2,0,2

Вкажіть на стадії укладання міжнародного договору.


 1. складання і прийняття тексту угоди

 2. формування переговорного досьє

 3. встановлення регламенту

 4. ратифікація

$RR12371,1,13,2,0,2

Попереднє підписання, що здійснюється шляхом проставляння уповноваженими особами своїх ініціалів на тексті договору:


 1. підписання ad referendum

 2. парафування

 3. ратифікація

 4. ініціалізація

$RR12372,1,13,2,0,2

Помітка, що за звичай робиться особами, які ведуть переговори, під час підписання ними певної угоди, акту, проекту або пропозиції на знак того, що їх підпис не має безумовно зобов'язуюючого характеру і потребує розгляду та схвалення урядом або іншим вищим державним органом:


 1. ad hoc

 2. ex officio

 3. ex aequo et bono

 4. ad referendum

$RR12373,1,13,2,0,2

Процедура підтвердження сили міжнародного договору компетентними органами влади - це:


 1. ратифікація

 2. денонсація

 3. промульгація

 4. парафування

$RR12375,1,13,2,0,2

Принцип, якого, за звичай, дотримуються сторони при підписанні міжнародного договору.


 1. міжнародного авторитету

 2. взаємності

 3. альтернату

 4. старшинства

$RR12376,1,13,2,0,2

Офіційні цілі, принципи міжнародного договору, мотиви його укладання викладаються у:


 1. заключних положеннях

 2. центральній частині

 3. преамбулі

 4. додатках

$RR12377,1,13,2,0,2

Конкретні норми, що стосуються предмету договору, містяться у:


 1. центральній частині

 2. заключних положеннях

 3. додатках

 4. преамбулі

$RR12378,1,13,2,0,2

Положення процесуального характеру викладають у:


 1. додатках

 2. центральній частині

 3. преамбулі

 4. заключних положеннях

$RR12401,1,14,2,0,2

Хто вважається засновником Римського клубу?

1) А. Печчеї

2) С. Гантінгтон

3) Дж. Най

4) Дж. Розенау
$RR12402,1,14,2,0,2

У якому році була прийнята «Єдина конвенція про наркотичні засоби»?

1) 1945 р.

2) 2015 р.

3) 1961 р.

4) 2000 р.


$RR12403,1,14,2,0,2

Де відбулися три основні конференції ООН з проблем народонаселення (1974, 1984, 1994 рр.)?

1) Москва, Лондон, Париж

2) Бухарест, Мехіко, Каїр

3) Київ, Вашингтон, Москва

4) Токіо, Париж, Вашингтон


$RR12404,1,14,2,0,2

З якою проблемою не стикається міжнародна спільнота у зв’язку із виробництвом синтетичних наркотичних речовин?

1) виготовляються у підпільних лабораторіях у різних частинах світу

2) легко потрапляють у поле зору правоохоронних органів

3) часто виробляються у лабораторіях, які розташовані у фургонах і вантажівках

4) важко оцінити потужність лабораторій, у яких вони виготовляються


$RR12405,1,14,2,0,2

Коли в науковій літературі з’явилося поняття «глобальні проблеми»?

1) у 80-х рр. ХІХ ст.

2) у 60-х рр. ХХ ст.

3) у 90-х рр. ХХ ст.

4) у 40-х рр. XVII ст.


$RR12406,1,14,2,0,2

Кому належить Північний полюс?

1) належить Росії.

2) належить Канаді.

3) належить Данії.

4) не належить жодній державі світу.


$RR12407,1,14,2,0,2

Як називається стан переходу держави від авторитаризму до демократії?

1) демографічний перехід

2) демократичний транзит

3) демократичне обмеження

4) демократичний розрив


$RR12408,1,14,2,0,2

Хто ввів у науковий обіг термін «демографія»?

1) Дж. Най

2) А. Печчеї

3) А. Гійяр

4) Дж. Розенау


$RR12409,1,14,2,0,2

Які види міграцій можна виокремити за їх тривалістю?

1) внутрішні, зовнішні

2) постійні, тимчасові

3) добровільні, примусові

4) економічні, політичні


$RR12410,1,14,2,0,2

У якому значенні вживав термін глобалізація американський науковець Теодор Левітт?

1) феномен універсалізації та гомогенізації світу

2) феномен об'єднання людей на різних континентах завдяки новим засобам комунікації

3) феномен злиття ринків окремих продуктів, що виробляються певними корпораціями

4) постійний історичний процес


$RR12421,1,14,2,0,2

Який із вказаних критеріїв не є критерієм визначення глобальних проблем?

1) вони повністю або частково зачіпають інтереси всього людства та кожної людини зокрема

2) вони сприяють процвітанню та прогресивному розвитку усього людства та кожної людини зокрема

3) їх вирішення вимагає застосування колективних зусиль всіх держав та народів світу

4) якщо їх не вдасться вирішити, людству загрожує регрес або навіть загибель


$RR12422,1,14,2,0,2

У рамках якої неурядової організації вперше в світі обговорювались глобальні проблеми?

1) Міжнародний Червоний хрест

2) Римський клуб

3) Грінпіс

4) Міжнародний Олімпійський комітет


$RR12423,1,14,2,0,2

Завдяки якому проекту теорія демократичного миру отримала фактологічне підтвердження?

1)Кореляти миру

2)Кореляти війни

3)Кореляти проблем

4)Кореляти землі


$RR12424,1,14,2,0,2

У праці якого дослідника вперше з’явився термін «глобалізація»?

1) Е. Тоффлера

2) Т. Левіта

3) Ф. Фукуями

4) Р. Арона


$RR12425,1,14,2,0,2

Яка вимога належить до основних вимог антиглобалістів? (одна правильна відповідь)

1) збільшення конфліктів на цивілізаційній основі

2) поширення «американського» способу життя

3) збільшення кількості ТНК у світі

4) реформування міжнародних фінансових інститутів


$RR12426,1,14,2,0,2

Хто із дослідників запропонував три виміри глобалізації (постійний історичний процес, гомогенізація та універсалізація світу, «розмивання» національних кордонів)?

1) І.Валлерстайн

2) М. Дойл

3) Б.Баді

4) Б. Рассетт


$RR12427,1,14,2,0,2

Чим характерна глобалізація відповідно до її виміру, який французький дослідник Б. Баді охарактеризував як «транспарентність національних кордонів»?

1) розвитком транснаціональних корпорацій і новітніх технологій

2) збільшенням конфліктів на цивілізаційній основі

3) збільшенням міждержавних конфліктів

4) поділом світу ядро, напівпериферію і периферію


$RR12428,1,14,2,0,2

Котра із «хвиль демократизації» за дослідником С. Хантінгтоном розпочалася в середині 1970-х рр.? Демократичні процеси охопили Західну Європу, Латинську Америку, Східну Європу, Азію, Африку.

1) перша;

2) друга;

3) третя.
$RR12429,1,14,2,0,2

Які дослідники є прихильниками теорії демократичного миру?

1) М. Дойл, Б. Рассет;

2) І. Валлерстайн, Р. Кокс

3) Б. Бузан, К. Уолц

4) Н. Макіавеллі, Т. Гоббс


$RR12430,1,14,2,0,2

Що може слугувати фактологічним підтвердженням теорії демократичного миру?

1) події «Арабської весни»

2) конфлікти на пострадянському просторі

3) відносини держав у межах Європейського Союзу

4) проведення антитерористичної операції в Україні


$RR12431,1,14,2,0,2

Яка теза є правильною згідно з теорією демократичного миру?

1) Демократичні держави укладають мир, бо бояться одна одну.

2) Демократичні держави ведуть себе на міжнародній арені так само, як і недемократичні.

3) Демократичні держави можуть зняти з себе частину тягара із забезпечення власної безпеки завдяки миру в межах «демократичного клубу».

4) Люди в демократичних державах звикли вирішувати конфлікти силовими методами.


$RR12432,1,14,2,0,2

Котре з тверджень не є характеристикою «хвилі демократизації» за С. Гантінгтоном)?

1) зосередження влади в руках однієї особи чи групи осіб у переважній більшості держав

2) група переходів від недемократичних режимів до демократичних

3) лібералізація або часткова демократизація держав

4) за періодами «хвиль демократизації» наставали періоди «реверсивних хвиль»


$RR12433,1,14,2,0,2

Хто є автором праці «До вічного миру»?

1) С. Гантінгтон

2) І. Кант

3) Б. Рассет

4) І. Дж. Локк


$RR12434,1,14,2,0,2

Хто є автором проекту «Кореляти війни» започаткованому в Мічиганському університеті, завдяки якому теорія демократичного миру отримала фактологічне підтвердження?

1) Дж. Д. Сінгер

2) Дж. Д. Деріан

3) К. Т. Сйоландер

4) Ф. Ліотар


$RR12435,1,14,2,0,2

Хто є автором книги «Кінець історії і остання людина»?

1) Б. Бузан

2) Р.Кохен

3) Ф.Фукуяма

4) С. Хантінгтон


$RR12436,1,14,2,0,2

Якою була одна з основних ідей створення Ліги Націй?

1) ідея колективної безпеки

2) ідея біполярності

3) ідея абсолютизму

4) ідея марксизму


$RR12437,1,14,2,0,2

Як називається праця давньокитайського автора Сунь-цзи?

1) Мистецтво переговорів

2) Мистецтво війни

3) Мистецтво миру

4)Мистецтво діалогу


$RR12438,1,14,2,0,2

Хто є автором книги «Зіткнення цивілізацій»?

1) Дж. Най

2) Б. Бузан

3) Р. Кохен

4) С. Хантінгтон


$RR12439,1,14,2,0,2

Хто із вказаних науковців вважав, що суть міжнародних відносин на початку 60-х рр. ХХ ст. можна символічно описати особами дипломата і солдата?

1) Д. Мітрані

2) М. Хрустальов

3) Е. Геллнер

4) Р. Арон


$RR12440,1,14,2,0,2

Хто із названих науковців вважав, що суть міжнародних відносин наприкінці 70-х рр. ХХ ст. можна символічно описати особами туриста і терориста?

1) Е. Тікнер

2) Дж. Розенау

3) М. Лебедева

4) Н. Спайкмен


$RR12451,1,14,2,0,2

Коли виникла перша в світі кафедра міжнародної політики?

1) 1815 р.

2) 1919 р.

3) 1945 р.

4) 1992 р.


$RR12452,1,14,2,0,2

Де виникла перша в світі кафедра міжнародної політики?

1) Велика Британія

2) Канада

3) Швейцарія

4) СРСР
$RR12453,1,14,2,0,2

Хто висунув ідею створення Ліги Націй?

1) У. Черчілль

2) В. Вільсон

3) Т. Рузвельт

4) Дж. Мейджор
$RR12454,1,14,2,0,2

Хто є автором праці «Велика шахівниця: панування Америки і її геостратегічні імперативи»?

1) З. Бжезінський

2) П. Циганков

3) С. Хантінгтон

4) Г. Моргентау


$RR12455,1,14,2,0,2

Хто з дослідників передбачав після завершення холодної війни перемогу демократії, відсутність силових методів вирішення суперечок у світі і в цьому сенсі кінець історії?

1) Ф. Фукуяма

2) Н. Спайкмен

3) Дж. Най

4) Дж. Розенау


$RR12456,1,14,2,0,2

Яка з названих праць не є пам’яткою стародавнього світу та епохи Середньовіччя?

1) Закони Ману

2) Кінець історії і остання людина

3) Мистецтво війни

4) Артхашастра


$RR12457,1,14,2,0,2

На якій олімпіаді було здійснено терористичний акт проти ізраїльських спортсменів з метою привертання уваги громадськості до палестинської проблеми?

1) На Мюнхенській олімпіаді 1972 р.

2) На Московській олімпіаді 1980 р.

3) На Сочинській олімпіаді 2014 р.

4) На Пекінській олімпіаді 2008 р.


$RR12458,1,14,2,0,2

Яка терористична організація здійснила газову атаку в токійському метро 1995 р.

1) Тигри визволення Таміл-Іламу

2) Аум Сінріке

3) Брати-мусульмани

4) Ірландська республіканська армія


$RR12459,1,14,2,0,2

Яка з вказаних терористичних організацій є представником ісламського тероризму?

1) Хамас

2) Червони бригади

3) ЕТА

4) Тупамарос


$RR12460,1,14,2,0,2

Які методи використовують терористичні організації у своїй діяльності? (вкажіть одну відповідь):

1)захоплення заручників

2)викрадення засобів пересування

3)підриви будівель і об’єктів інфраструктури

4)усі правильні відповіді.


$RR12461,1,14,2,0,2

Вкажіть правильне визначення кібертероризму.

1) Використання комп’ютерних і телекомунікаційних технологій з терористичною метою

2) Ефект CNN

3) Делегування владних повноважень громадянам та громадським організаціям

4) Зниження економічної і соціальної активності в державі чи регіоні під час важливих політичних подій, воєнних дій та інших кризових явищ.


$RR12462,1,14,2,0,2

Яке з тверджень є правильним?

1) Терористи завжди підкоряються уряду певної держави.

2) Терористи завжди використовують територію суверенних держав з дозволу їх ух урядів.

3) Немає єдності серед політиків, науковців щодо визначення сутності поняття тероризму.

4) У сучасномі світі релігійного тероризму не існує.


$RR12463,1,14,2,0,2

Яка з вказаних міжнародних терористичних організацій є представником ісламського тероризму?

1) ЕТА

2) Боко харам3) ІРА

4) Червоні бригади


$RR12464,1,14,2,0,2

Яким процесом у сфері народонаселення характерні країни Півночі?

1) демографічним вибухом

2) демографічною кризою

3) демографічним розривом

4) демографічним переходом


$RR12465,1,14,2,0,2

Яким процесом у сфері народонаселення характерні країни Півдня?

1) демографічним вибухом

2) демографічною кризою

3) демографічним розривом

4) демографічним переходом


$RR12466,1,14,2,0,2

Який термін використовують для характеристики населення розвинутих країн з достатньо високим рівнем життя в умовах обмежених ресурсів?

1) золотий мільярд

2) срібний мільйон

3) інтелектуальний осередок

4) БРІКС
$RR12467,1,14,2,0,2

На вченні якого дослідника базується теорія «неомальтузіанство»?

1) Г. Маккіндера

2) Ф. Ратцеля

3) Т. Мальтуса

4) А. Гійяр
$RR12468,1,14,2,0,2

Який проект займається дослідженням демократичних процесів у світі?

1) Дім свободи

2) Еразмус

3) Темпус

4) Тасіс
$RR12469,1,14,2,0,2

Яка з названих держав не є арктичною державою (тобто такою, яка є серед країн, що оточують регіон Північного Льодовитого океану)?

1)Росія


2)США

3)Швеція


4)Канада
$RR12470,1,14,2,0,2

Яка з держав не входить до складу Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК)?

1)США

2)Венесуела3)Кувейт

4)Саудівська Аравія.


$RR12481,1,14,2,0,2

Який проект вважається найскладнішим у технічному плані проектом сучасності?

1) ОПЕК

2) Дім свободи3) Міжнародна космічна станція

4) Еразмус


$RR12482,1,14,2,0,2

Яка з названих держав не є арктичною державою (тобто такою, яка є серед країн, що оточують регіон Північного Льодовитого океану)?

1) Данія

2) Норвегія

3) Канада

4) Фінляндія


$RR12483,1,14,2,0,2

Що саме мав на увазі французький дослідник Б. Баді, характеризуючи глобалізацію як «постійний історичний процес»?

1) глобальне село

2) відкритість міждержавних кордонів

3) об’єднання людства (або його частин) упродовж усього розвитку світу

4) ефект CNN


$RR12484,1,14,2,0,2

У якій праці Г. Гроцій обґрунтував, у яких випадках можна починати війну і якими повинні бути правила ведення війни?

1) «Вільне море»

2) «Мелоський діалог»

3) «Про право війни і миру»

4) «Левіафан»


$RR12485,1,14,2,0,2

Засновником якої організації вважається А. Печчеї?

1) ООН

2) Римського клубу3) Ліги націй

4) Червоного хреста


$RR12486,1,14,2,0,2

Який дослідник вперше ввів у науковий обіг термін «м’яка сила»?

1) Д. Мітрані

2) А. Вендт

3) Дж. Най

4) А. Богатуров


$RR12487,1,14,2,0,2

Які види тероризму можна виокремити за середовищем, де відбуваються терористичні акти?

1) правий, лівий, релігійний

2) наземний, морський, повітряний

3) фізичний, психологічний, соціальний

4) демонстративний, інструментальний, масовий


$RR12488,1,14,2,0,2

Які види тероризму можна виокремити за ідейно-політичними платформами терористичних організацій?

1) лівий, правий

2) демонстративний, інструментальний

3) фізичний, психологічний

4) соціальний, масовий


$RR12489,1,14,2,0,2

Яка з вказаних терористичних організацій не є ісламською терористичною організацією?

1) ЕТА

2) Хізбалла3) Аль-Джихад аль-іслам

4) Аль-Каїда


$RR12490,1,14,2,0,2

Басейн якої річки періодично викликає суперечності між Єгиптом, Суданом і Ефіопією?

1) Євфрат

2) Ніл


3) Тігр

4) Йордан


$RR12491,1,14,2,0,2

Яка з вказаних держав не володіє ядерною зброєю?

1) Росія

2) Китай


3) Пакистан

4) ПАР
$RR12492,1,14,2,0,2

Яку назву має ініціатива президента США Барака Обами про загальну відмову від ядерної зброї?

1) глобальний нуль

2) глобальний плюс

3) ефект доміно

4) глобальний мінус
$RR12493,1,14,2,0,2

Яка з вказаних держав не входить в БРІКС?

1) Бразилія

2) ПАР


3) Пакистан

4) Росія
$RR12494,1,14,2,0,2

Який термін вживається для позначення державних режимів, які розглядаються американським керівництвом як ворожі та становлять загрозу миру?

1) держави-ізгої

2) неспроможні держави

3) закриті держави

4) демократичні держави
$RR12495,1,14,2,0,2

Яка із вказаних неурядових організацій не належить до міжнародних неурядових організацій у сфері екології?

1) «Грінпіс»

2) Всесвітіній фонд дикої природи

3) «Друзі Землі»

4) «Дім свободи»


$RR12496,1,14,2,0,2

Яка із вказаних неурядових організацій належить до міжнародних неурядових організацій у сфері захисту прав людини?

1) «Міжнародна амністія»

2) «Грінпіс»

3) «Друзі землі»

4) Всесвітня рада церков


$RR12497,1,14,2,0,2

Яка міжнародна організація займається витоками таємної інформації та її подальшою публікацією на своєму сайті?

1) Вікілікс

2) Червоний хрест

3) Всесвітня рада церков

4) Еразмус


$RR12498,1,14,2,0,2

Як називаються приватні компанії, які надають військові послуги і послуги у сфері безпеки?

1) глобальні компанії

2) приватні силові компанії

3) блакитні каски

4) терористичні організації


$RR12499,1,14,2,0,2

Який термін використовується щодо міст, які є рушійною силою для розвитку своєї країни і регіону, важливими елементами світової економічної системи і суттєво впливають на розвиток великих регіонів планети?

1) глобальні міста

2) демократичні міста

3) іноземні міста

4) поселення


$RR12500,1,14,2,0,2

Які країни належать до країн так званого «Золотого трикутника», де зосереджене незаконне виробництво наркотичних речовин?

1) Таїланд, М’янма, Лаос

2) Нідерланди, Бельгія, Люксембург3) США, Канада, Мексика

4) ПАР, Ботсвана, Зімбабве
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
2013 -> Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
2013 -> $RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним від
2013 -> Карпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
2013 -> 95 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний гарб Української Народної Республіки (тризуб), грошову систему, громадянство. 01. 03
2013 -> Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика
2013 -> Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів
2013 -> Йозеф Гайдн (ім'ям Франц сам композитор не називав себе ніколи) народився


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Схожі:

Зовнішньополітичних відносин iconЮ. Мороз Історія міжнародних відносин Програма курсу
Одночасно досягається усвідомлення масштабів відповідальності учасників міжнародних відносин за результати їхньої діяльності, розуміння...
Зовнішньополітичних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми міжнародних
Визначення студентами специфіки суспільно-політичного, релігійного та культурно-громадського життя країн Близькосхідного регіону...
Зовнішньополітичних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин
Соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 055....
Зовнішньополітичних відносин iconНавчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин
Навчально-методичний посібник «Джерелознавство: опорні конспекти І самостійна робота» для студентів Інституту історії, політології...
Зовнішньополітичних відносин icon«176» Ірина Петренко Питання шлюбно-сімейних відносин у Гетьманщині XVIII ст на шпальтах часопису «Киевская старина»
Питання шлюбно-сімейних відносин у Гетьманщині XVIII ст на шпальтах часопису «Киевская старина»
Зовнішньополітичних відносин iconЕтика та психологія ділових відносин

Зовнішньополітичних відносин iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

Зовнішньополітичних відносин iconОфіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Організаційно-економічний механізм формування компенсаційної політики в умовах трансформації соціально-трудових відносин
Зовнішньополітичних відносин iconТематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення
Місце України у системі міжнародних відносин
Зовнішньополітичних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин для студентів IV курсу історичного факультету
Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії Страшнюк С. Ю


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка