Зразки документівСкачати 113,57 Kb.
Дата конвертації25.06.2017
Розмір113,57 Kb.


Додаток 2

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ


Зразок 1

Голові конкурсної комісії Міністерства оборони України

Заступнику Міністра оборони України – керівнику апарату генерал-лейтенанту ДУБЛЯНУ О.В.

Шевченка Олександра Павловича,

1965 р.н., м. Київ, вул. Лукашевича, 5, кв. 18,

тел. моб. (інші)


ЗАЯВА
На підставі оголошення, надрукованого в газеті “Народна армія”


від 19 жовтня 2013 року № 131 (5223), прошу допустити мене до участі
в конкурсі на заміщення вакантної посади начальника відділу по роботі
з громадянами та доступу до публічної інформації Міністерства оборони України.

З обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на державну службу


та проходженням державної служби, ознайомлений.

(дата)
(підпис)
(Прізвище, ініціали)

Зразок 2
Ф

Місце для фотокартки
орма № П-2ДС

Затверджена

наказом Мінстату України

від 26.12.95 № 343

_____________________________

(державний орган, відомство, організація)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУДНомер документа

Стать (ч/ж)

Табельний №

АлфавітОСОБОВА КАРТКА № _______
І. Загальні відомості *

1. Прізвище ___________________________ 3. Місце народження _____________________

ім’я __________________________________ _____________________________________

по батькові ____________________________ ______________________________________


2. Громадянство України з_______________ 4. Дата народження ______________________
5. Освіта ___________________

(вища, середня)
Назва навчального закладу та його місце знаходження

Рік вступу

Рік закінчення або вибуття

Спеціальність

Кваліфікація

№ диплома, дата видачі диплома


6. Науковий ступінь, вчене званняНазва

Рік присвоєння

№ диплома, дата видачі диплома


7. Якими мовами володієте і якою мірою __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(читаєте та перекладаєте із словником, читаєте і можете розмовляти, володієте вільно)


Продовження зразка 2
8. Наукові праці та винаходи ____________________________________________________________


9. Сімейний стан ___________________________

(перелічити членів сім’ї із зазначенням дати народження)

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________10. Паспорт: серія ______ № _________________

Ким виданий ______________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Дата видачі _____________


11. Домашня адреса, телефон ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Особистий підпис ______________________


*) Заповнює державний службовець12. Дата прийняття Присяги державного

14. Загальний стаж роботи __________________

службовця “_____”______________ ______ року

15. Безперервний стаж роботи _______________
16. Стаж державної служби _________________

13. Прийняття на державну службу:

а) на підставі конкурсу. Протокол № __________ від “____”____________________ _________ року

б) до патронатної служби _______________________________________________________________

(посада керівника)

в) з резерву “____”______________ __________ року г) інше ___________________________

(дата включення в резерв) (згідно з встановленим законодавством)


ІІ. Продовження терміну перебування на державній службі

На термін _____ років з ___________________ до ________________. Підстава ________________

На термін _____ років з ___________________ до ________________. Підстава ________________

На термін _____ років з ___________________ до ________________. Підстава ________________ІІІ. Просування по службі в державному органі

Дата

Назва структурного підрозділу

Назва посади

Категорія, оклад, ранг

Спосіб просування по службі (конкурс, стажування, резерв)

Підстава

Підпис власника особової картки


ІV. Відпустки

Вид відпустки

За який період

Дата

Підстава

початку відпустки

закінчення відпустки

1.

2.

3.

4.

5.Продовження зразка 2V. Дисциплінарна відповідальність

Причина

Вид стягнення, захід дисциплінарного впливу

Підстава

Дата скасування

Підстава
VІ. Заохочення, нагороди, почесні звання

Вид заохочення (нагороди, почесні звання)

Підстава

ДатаVІІ. Зарахування до кадрового резерву

Орган, до якого зараховано в кадровий резерв

Посада (на яку пропонується в резерв)

Дата зарахування в резерв

Підстава
VІІІ. Підвищення кваліфікації

Найменування навчального закладу, установи, організації, у тому числі за кордоном

Період навчання

Програма чи тематика підвищення кваліфікації

Номер і дата видачі диплома, посвідчення

початок

кінець


Група обліку ______________________________

Придатність до військової служби _______________

Категорія обліку ___________________________

_______________________________________________________________________________________

Склад ____________________________________

Назва райвійськкомату за місцем проживання

_____________________________________________Військове звання __________________________

_____________________________________________

Військово-облікова спеціальність № __________

Перебуває на спецобліку № ____________________

ІХ. Відомості про військовий облікДодаткові відомості *:

а) Відповідно до статей 12, 16 Закону України “Про державну службу” ________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) Про наявність пільг _________________________________________________________________

Продовження зразка 2

Дата і причина звільнення


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Трудову книжку отримав “_____”____________________ ___________ року

Підпис власника трудової книжки ____________________________

Підпис працівника кадрової служби __________________________
*) Відомості відповідно статей 12, 16 Закону України “Про державну службу” та про наявність пільг, передбачених законодавством заповнює державний службовець.
Примітка:

Форма № П-2ДС заповнюється відповідно до діючого законодавства та інструкції по заповненню форми № П-2ДС


Додаток 1 до особової картки № П-2ДС
Виконувана робота з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, військову службу, роботу за сумісництвом).

При заповненні цього пункту установи, організації та підприємства необхідно іменувати так, як вони називалися у свій час, дані про військову службу записувати із зазначенням посади.
Місяць і рік

Посада із зазначенням установи, організації, підприємства, а також міністерства (відомства)

Місце знаходження установи, організації, підприємства

вступу

звільнення


Заповнює державний службовець

Місяць і рік

Посада із зазначенням установи,

організації, підприємства, а також

міністерства (відомства)


Місце

знаходження

установи, організації, підприємства


вступу

звільнення

Зразок 3
Автобіографія


Я, Шевченко Ірина Василівна, народилася __ січня _____ року в місті Сватове, Луганської області, в сім'ї вчителів.

У ___ році пішла в 1 клас СШ № 2, міста Сватове. Її успішно закінчила в 1992 р.

З 1992 по 1997 роки вчилася в Луганському педагогічному інституті на філологічному факультеті, відділенні вчителів української мови і літератури.

З 1997 року працюю вчителем української мови і літератури в СШ № 8 міста Сватове.

Заміжня. Маю склад сім'ї:

Чоловік – Шевченко ……, в ___ року народження, програміст комп'ютерного центру “Спеціаліст” місто Сватове.


Син – Шевченко ……., _____ року народження, що вчиться 9 класу СШ № 2, місто Сватове.

Дочка – Шевченко……., ____ року народження, учениця 4 класу СШ № 2, міста Сватове

Моя адреса:

вул. _________

місто Сватове, індекс

Луганська область

тел. __________

Дата Підпис


Разом з заявою про участь у конкурсі, заповненою особовою карткою (Форма П-2 ДС) з відповідними додатками та автобіографією особи подають до конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс, такі документи:

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”;

копію документа, який посвідчує особу;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

Директор

Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України О.В.ЯЦИНО
Каталог: content
content -> Адам міцкевич (1798—1855)
content -> Уроків. Тема Розділ Джерела Вступ Оригінал і переклад. Види перекладів
content -> Зарубіжна література 10-11 класи Рівень стандарту
content -> Програма курсу «Література країни, мова якої вивчається»
content -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Програма факультативного курсу «Сучасне франкознавство»
content -> Київська Русь, Русь-Україна
content -> Дмитро наливайко очима заходу: Рецепція України в Західній Європі XI-XVIII ст
content -> Світова Зарубіжна література 10-11 класи Академічний рівень


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Зразки документів iconВидача документів з архіву нотаріуса та довідок про вчинені нотаріальні дії
У цій статті ми розглянемо такі питання, як видача документів з архіву нотаріуса, та, зокрема, копій документів, а також довідок...
Зразки документів iconФормування документів у справи
Формування документів у справи Правил роботи архівних підрозділів
Зразки документів iconРуденко валентина іванівна
У посібнику вміщено зразки уроків по вивченню біографії письменника, не традиційних за формою організації навчального процесу
Зразки документів iconСистематизація документів один з найдавніших І найпоширеніших методів їхньої аналітико-синтетичної обробки, оскільки вона відповідає потребам людей у поділі знань за галузевою ознакою, диференціації наукових знань
Якість систематизації, точність визначених пошукових образів документів, а також якість інформаційно-пошукових систем, побудованих...
Зразки документів iconМистецтво, 9 клас Урок 10 Тема: Зламані стереотипи в мистецтві скульптури та архітектури. Олександр Архипенко, Констянтин Бранкусі, Іван Кавалерідзе – великі скульптори модерністи. Зразки модерністської архітектури Вільяма ван Алена, Ле
Тема: Зламані стереотипи в мистецтві скульптури та архітектури. Олександр Архипенко, Констянтин Бранкусі, Іван Кавалерідзе – великі...
Зразки документів iconЛабораторна робота №1. 4 Тема: Складання бібліографічних описів електронних ресурсів та специфічних документів: наукова
Тема: Складання бібліографічних описів електронних ресурсів та специфічних документів: наукова методика та технічні прийоми набору...
Зразки документів iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на ІІ курс навчання
У програмі подано тематичні розділи, які повинен освоїти абітурієнт, а також три зразки вступних тестових завдань
Зразки документів iconСтали подією художні твори сучасних
У вибрані твори «Бу-Ба-Бу» увійшли кращі зразки поезії, прози та есеїстки українських письменників І поетів Юрія Андруховича, Олександра...
Зразки документів icon«радянська школа»
У посібнику подано в алфавітному порядку зразки слововживання, підкріплені ілю­стра­тив­ним матеріалом з творів класиків української...
Зразки документів iconУрок образотворчого мистецтва в 6 класі Вчителя Кізілової Г. О
Сху, В. М. Шумило та С. М. Ковальчуком; невеличка виставка графічних портретів учнів попередніх років; зразки графічних портретів,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка