Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Романової Людмили ВікторівниСкачати 493,79 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації24.05.2017
Розмір493,79 Kb.
ТипЗвіт
  1   2   3


Звіт керівника

Харківської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 5

Харківської міської ради Харківської області

Романової Людмили Вікторівни

на загальних зборах педагогічного колективу за 2012 - 2013 навчальний рік

06.06.2013

1. Загальні відомості про навчальний заклад.

У 2012-2013 навчальному році діяльність школи була спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, створення належних умов для функціонування мережі закладу, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей та підлітків.

Педагогічний колектив школи № 5 працював над реалізацією головної мети реформування освіти в Україні – вихованням свідомого громадянина з активною життєвою позицією, готового до трудової діяльності і творчого мислення, самовдосконалення, із сформованими потребами до взаємин з людьми різних національностей і культур, створення необхідних умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти. Було продовжено роботу щодо створення цілісної системи соціально-орієнтованого освітнього процесу відповідно до Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, Закону України "Про загальну середню освіту", Державної національної програми "Освіта" (Україна ХХІ століття), Закону України "Про мови".

Пріоритетними напрямками роботи у 2012-2013 навчальному році стали: • Соціально-орієнтована освіта;

 • Пріоритет загальнолюдських і національних цінностей;

 • Забезпечення якості освіти на основі новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики;

 • Впровадження інноваційної та експериментальної діяльності закладу;

 • Удосконалення системи моніторингу якості освітніх послуг.

У 2012-2013 навчальному році в школі навчалися 700 учнів. Укомплектовано 23 класи з середньою наповнюваністю – 30 учнів. Охоплено навчанням 100% учнів. Протягом навчального року з навчального закладу вибуло 15 учнів, прибуло 14 учнів. Причиною вибуття є переїзд батьків на інше місце проживання. 50 учнів 9-х класів продовжать навчання в 10-х класах, решта має намір навчатися у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. У результаті плідної співпраці з дитячими садочками Київського району 60 дітей буде зараховано до 1-х класів.

Режим функціонування – п’ятиденний, початок навчальних занять о 8.30.

Мова навчання – російська.
2. Кадрове забезпечення навчального закладу.

У 2012/2013 навчальному році штатними працівниками школа була забезпе-чений на 100%. Розстановка педагогічних кадрыв здійснювалась відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть технічного персоналу) враховувалась фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики.

Кількісний склад працівників складає - 72 осіби, що відповідає штатному розпису школи на 2012/2013 навчальний рік.

Серед них: • педагогічних працівників – 58(56–постійних співробітників,2 - сумісники)

 • технічного персоналу – 14 (12 – постійних, 2 - сумісники)

Якісний склад педагогічних працівників за стажем роботи наступний:

стаж до 3-х років мають 4 працівника,

від 3-х до 10 років – 5 працівників,

від 10 до 20 років – 14 чоловік,

20 років і більше – 35 чоловік. Тобто колектив досвідчений.

100% педагогічних працівників мають вищу педагогічну освіту, 60 % педагогів мають стаж педагогічної роботи більше 20 років, 8 вчителів мають педагогічне звання «Старший учитель», 8 вчителів мають педагогічне звання «Учитель -методист», 4 учителя нагороджені знаком «Відмінник народної освіти», 1 – «Відмінник освіти України», 4 – «Почесною грамотою Міністерства Освіти і науки України».

Залишається актуальною проблема омолодження педкадрів. Вікова категорія педагогічних працівників пенсійного віку становить 13 чоловік, що складає 24% від загальної кількості педагогічних працівників.

За освітньо-кваліфікаційним рівнем : • Спеціалістів вищої категорії - 27— 46,5%

 • Спеціалистів першої категорії - 11 — 18,9%

 • Спеціалістів другої категорії - 8 — 13,7%

 • Спеціалістів - 12 — 20,9%

1 учитель школи має вчене звання – кандидат наук – це вчитель хімії Гребенюк Л.Ф..

У 2012/2013 навчальному році 17 педагогічних працівників пройшли курсову перепідготовку.

Атестовано 12 педагогічних працівників: присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» 2 вчителям; підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» 1 учителю; підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 3 учителям; підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 6 учителям; підтверджено педагогічне звання «Старший учитель» 1 учителю; підтверджено педагогічне звання «Учитель-методист» 2 учителям.

Зауважень щодо атестації педагогічних працівників немає.

Директор Романова Людмила Вікторівна має вищу освіту, 27 років педагогічного стажу, стаж роботи на посаді – 12 років, учитель початкових класів;

Заступники директора з навчально-виховної роботи:

Ілюхіна Тетяна Володимирівна має вищу освіту, 24 роки педагогічного стажу, стаж роботи на посаді – 9 років, учитель математики та фізики;

Налбат Наталя Григорівна має вищу освіти, 21 рік педагогічного стажу, стаж роботи на посаді - 2 роки , учитель музики;

Амеліна Валентина Іванівна має вищу освіту, 32 роки педагогічного стажу, стаж роботи на посаді – 2 роки, учитель початкових класів.

Як і раніше допомогу педагогічному колективу з підготовки різних заходів, як з учнями, так і з педагогами надавала ведучий бібліотекар школи Андрієнкова О.В. За рахунок коштів спеціального фонду бюджету шкільна бібліотека зробила переплату періодичних видань з 27 найменувань. Бібліотека школи є інформаційним, освітнім і культурним центром закладу. Вона стала потребою і необхідною умовою для учнів у їхньому навчанні, гармонійному розвитку, становленні особистості.

Робота практичного психолога проводилася згідно з планом. Психолог постійно організовувала зустрічі з дітьми та їх батьками. Для класних керівників і учителів-предметників проводились круглі столи, тренінги, засідання методичних об’єднань класних керівників, у підготовці і проведенні яких брала активну участь шкільний практичний психолог Звєрєва Р.В. Учителі ознайомлені з інтерактивними методами і різноманітними формами проведення тренінгів, уроків, годин спілкування з класним керівником. У школі працює постійно діючий семінар класних керівників з практики роботи в системі експерименту. Для психологічної служби школи була передплачена газета «Практичний психолог».
3. Медичне обслуговування учнів та працівників. В цій роботі адміністрація керувалась нормативними документами - Законами України:

- «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

- «Про захист населення від інфекційних хвороб»;

- «Про освіту»;

- «Про загальну середню освіту»;

постанови КМУ:

- «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок»;

- «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

-Наказами міністерств України:

- наказ МОЗ від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговування населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб»;

- наказ МОЗ від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

- наказ МОЗ від 29.11.02 № 434 «Про вдосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні»

Наказами Департаменту освіти Харківської міської ради, управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради;

а також наказами по ХЗОШ № 5.

Медичне обслуговування учнів школи здійснюється Комунальним закладом охорони здоров'я "Харківська міська дитяча поліклініка № 23". На кожного учня заведений "Листок здоров'я", згідно з яким адміністрацією школи та медичною сестрою ведеться контроль зарахування учнів до основної, підготовчої та спеціальної груп з фізкультури.

Пріоритетними напрямками роботи було: • Контроль та облік проходження учнями обов’язкових поглиблених медичних профілактичних оглядів та моніторинг проведення профілактичних щеплень згідно календаря.

Підлягало медичному огляду 701 дитина. Огляд пройшли 97 % учнів. Результати, на жаль, не втішні: здорових учнів – 201, хворих – 479. Патології виявлені педіатром, хірургом, лором, невропатологом, кардіологом, а найбільша кількість – окулістом – 165 учнів.

449 учні школи стоять на диспансерному обліку. • Моніторинг захворюваності учнів.

 • Здійснення профілактичних та оздоровчих заходів під час навчання:
  щоденно суворо контролювалось дотримання повітряно – теплового режиму у кабінетах, правил особистої гігієни персоналом та учнями, проводилось щоденне вологе прибирання приміщень з використанням дезинфекційних засобів.Протягом навчального року в школі проводилась "с"-вітамінізіція.

· Надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого захворювання або травми.

На початку 2012/2013 навчального року  медичний кабінет був поповнений всіма необхідними препаратами на 100%. 

Але треба зауважити, що само приміщення медичного кабінету школи потребує проведення космітичного ремонту. Медсестрою складено перспективний план оснащення медичного кабінету. Гострою необхідністю є придбання кварцевої лапми.

· Участь у здійсненні медико – педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів. Медична сестра відвідувала уроки фізичної культури. Відповідно до медичних показників учні розподілені на групи: 231 учнів належать до основної групи, 247 – до підготовчої, звільнені від уроків фізичної культури згідно довідки ВКК – 11 учнів.

· Організація проведення поточної дезинфекції.

· Просвітницька робота серед педагогічного колективу, батьків та учнів щодо здорового способу життя, збереження психічного здоров’я, виховання здорової дитини.

З метою формування у дітей стереотипу здорового способу життя протягом року проводились тематичні лекції з профілактики інфекційних хвороб, антинаркотичного та антиалкогольного виховання «За здоровий спосіб життя», під час яких учні ознайомились з негативними впливами засобів масової інформації, небезпечністю вживання їжі мережі фаст - фудів та енергетичних напоїв.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями-фахівцями, виступи шкільної медсестри на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Особлива увага приділялась протягом року і проходженню медичних оглядів працівниками школи. Вчителя та обслуговуючий персонал проходили медогля-ди відповідно до графіку. Протягом року школа підлягав перевіркам Обласної, районої держсанепідстанції. Суттєвих порушень санітарних вимог не виявлено. Виявлені незначні порушення, які були усунені в найкоротші терміни.
4. Організація харчування учнів.

Згідно із Законами України «Про охорону дитинства», «Про молоко та молочні продукти», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», рішень 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 №495/11 «Про затвердження міської Програми «Дитяче харчування» на 2012-2015 роки», на підставі ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів міста у 2012 році», з метою організації якісного та повноцінного харчування учнів та вихованців школи, допомоги соціально незахищеним категоріям дітей, запобігання харчових отруєнь та виконання санітарно-гігієнічних правил та норм було організувати харчування учнів 1-11 класів.. Це питання, протягом 2012-2013 навчального року знаходилось під постійним контролем з боку адміністрації школи та медичній сестри Максимової Н.В.

Протягом 2012-2013 навчального року були заплановані та виконані такі заходи, а саме:


 • Контроль за дотриманням режиму і графіку харчування дітей.

 • Контроль за чергуванням педагогічних працівників у шкільної їдальні.

 • Організація повноцінного та якісного харчування учнів згідно із затвердженими нормами харчування, а саме: для учнів 1-4-х класів із розрахунку вартості 4,50 грн. на день на одного учня, для учнів 1-х класів безкоштовне харчування молоком із розрахунку вартості 2,30 грн. на день на одного учня, для учнів пільгового контингенту із розрахунку вартості, у 1-4-х класах, які відвідують групи продовженого дня та у 5-11-х класах - 5,50 грн.

 • Призначено відповідального за організацію та облік безкоштовного харчування дітей у 2012-2013 навчальному році (учитель початкових класів Тавровська І.Ю.).

 • Продовжено роз'яснювальну роботу серед учнів та батьків щодо пропаганди гігієнічних основ харчування, залучені до цієї роботи медичний працівник Комунального закладу «23-я дитяча поліклініка» Дружиніна В.Я.

 • Інформувано батьків щодо організації харчування дітей у школі на батьківських зборах.

 • Організовано вільного доступу учнів школи до питної води під час перебування у школі в таких формах: бутильована вода в класних кімнатах, охолоджена кип’ячена у шкільній їдальні, мінеральна вода у шкільному буфеті, соки гарантованої якості.

 • Організовано роботи із формування навичок культури здорового харчування, етики прийому їжі, профілактики отруєнь та інфекційних захворювань тощо.

Медичною сестрою школи Максимовою Н.В. було здійснений контроль за дотримання учнями правил особистої гігієни, вживання гарячих страв учнями, санітарно-гігієнічним станом харчоблоку, контроль за якістю продуктів, які надходять до їдальні школи та умовами їх зберігання. Складено список учнів, які потребують дієтичного харчування та внесені зміни до нього протягом навчального року. Організовано та проконтрольовано виконання призначень із дієтичного харчування учнів, проведено щоденний відбір добової проби їжі з внесенням дати проб у журнал бракованої продукції. Посилено протиепідемічну роз’яснювальну роботу щодо запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь серед учнів школи. На протязі року кожен день проводиться контроль за санітарним станом харчоблоку. Проведено санітарно-освітню роботу та щоденний огляд персоналу харчоблоку (на шкіряні захворювання), проконтрольовано своєчасне проходження медичних оглядів та санітарних мінімумів працівниками школи. Проведена "С"-вітамінізація третьої страви та зроблені записи у журналі обліку норм харчування.

Протягом 2012-2013 року Радою навчального закладу здійснювався громадський контроль за організацією харчування учнів школи.

Відповідно до «Міської програми "Шкільне харчування" на 2011-2015 роки» (рішення Харківської міської ради 6 сесії 6 скликання від 06.04.2011р. № 247/11) учні перших класів забезпечуються безкоштовним харчуванням та молоком.

Упродовж 2012/2013 навчального року зауважень до організації харчування не було.

Приміщення їдальні знаходиться в задовільному стані.
5. Соціальний захист.
Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій:


  • Без піклування батьків або сиріт - 2 учня;

  • Напівсироти – 23 учня;

  • Діти-інваліди – 6 учнів;

  • Дітей з багатодітних родин – 11 учнів;

  • Дітей одиноких матерів – 5 учнів;

  • Дітей, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС – 3 учня

На підставі зібраної інформації було упорядковано соціальний паспорт школи.

Безкоштовним харчуванням забезпечені 7 учнів школи. Всі учні пільгового контингенту безкоштовно відвідують театри, забезпечені новорічними подарунками. За рахунок фонду загальнообов’язкового майна учням-сиротам та учням, позбавленим батьківського піклування (Глущенко Сергію, 5-А клас та Пушкаренко Дмитру, 9-Г клас) надана грошова допомога на придбання зимового взуття та шкільної форми. Протягом навчального року учні категорій сиріт та позбавлених батьківського піклування отримали матеріальну допомогу у листопаді (250 гр.) та у лютому (280 гр.).

Класні керівники підтримують тісний зв’язок з батьками та опікунами дітей пільгового контингенту, двічі на рік відвідують їх вдома, складають акти обстеження житлово-побутових умов, контролюють діяльність опікунів щодо виконання своїх опікунських обов’язків, постійно контролюють успішність і поведінку учнів, проводять індивідуальні бесіди щодо морального і фізичного стану учнів, їхніх стосунків з членами родини, наявності будь-яких проблем тощо.

Усі діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. У літку у пришкільному таборі з денним перебуванням «Лісова казка» за бюджетні кошти були оздоровлені 5 дітей пільгового контингенту.

За 2012-2013 навчальний рік уточнювалися списки учнів, що потребують особливої уваги. За ними були закріплені педагоги-наставники. Учнів ознайомили із порядком роботи соціальних служб, телефону довіри. Оновлено куточки із довідковою інформацією. Велася робота щодо виявлення учнів схильних до вживання алкоголю; таких учнів виявлено не було. Проведено тематичні години спілкування щодо формування здорового способу життя відповідно курсу лекцій «Обираю здоровий спосіб життя» з метою формування у дітей свідомого ставлення до алкоголю та наркотиків. Виявлено 6 учнів, схильних до тютюнопаління. Їх поставлено на внутрішньо шкільний облік; з ними проведено роботу, спрямовану на позбавлення їх від цієї згубної звички. Педагогічний колектив було ознайомлено із результатами роботи щодо профілактики злочинності, алкоголізму та тютюнопаління.
6. Організація навчального процесу, моніторинг навчальних досягнень учнів.

Навчальне навантаження дітей відповідно до навчальних планів складало:

у 1-х класах – 23 навчальні години на тиждень;

у 2-х класах – 25 навчальих годин на тиждень;

у 3-х класах – 26 навчальих годин на тиждень;

у 4-х класах – 26 навчальих годин на тиждень;

у 5-х класах – 27 навчальних годин на тиждень;

у 6-х класах – 29 навчальних годин на тиждень;

у 7-х класах – 31 навчальних годин на тиждень;

у 8-х класах – 34 навчальних годин на тиждень;

у 9-х класах – 34 навчальних годин на тиждень;

у 10 та 11- х профільних класах – 38 годин на тиждень.

Відповідно до Статуту функціонували профільні класи природничо-математичного напрямів. Реалізовувались географічний, математичний, біолого-хімічний профілі. Проводилась і допрофільна підготовка. Викладались відповідні спецкурси та факультативи, курси за вибором. Програми з усіх предметів в усіх класах виконані у повному обсязі, про що складено відповідний наказ по школі.

В 2012-2013 навчальному році проводились щорічні зрізи знань з предметів інваріантної частини навчального плану.

Згідно з річним планом з метою виявлення рівня сформованості в учнів знань, умінь та навичок були проведені експертні контрольні роботи за текстами адміністрації з математики (алгебри) у 11-х класах, з математики у 3-х класах, з української мови в 4-х класах у І семестрі та контрольні роботи у ІІ семестрі в 10-х класах з математики (алгебри).

В кінці 2012-2013 навчальному року було проведено моніторингові дослідження результатів навчальної діяльності учнів за результатами річного оцінювання та проведення державної підсумкової атестації в 4, 9, 11-х класах.

Статистичні дані свідчать про те, що має місце позитивна динаміка якості в цілому з предметів інваріантної частини (середній бал по школі – 8,88, на кінець минулого року - 8,92).

Середній бал з української мови, української літератури, російської мови алгебри, історії України, фізики, основ здоров'я, музичного мистецтва незначно підвищився в порівнянні з минулим навчальним роком. Середній бал з, англійської мови, географії незначно знизився ( в межах 0,2-0,8 балів). Стабільною є успішність учнів з геометрії, всесвітньої історії, біології.

Треба зазначити, що стабільно найкращі результати показали учні 11-М, 4-Б, 4-А, 2-Б класів (класні керівники: Кононенко М.Ю., Бєлоусова І.О., Малько О.Ю., Амеліна В.І.), в 2012-2013 навчальному році мають високі навчальні досягнення - сер. бал 9,97; 9,95; 9,94; 9,7 відповідно.

Учні останніх класів мають досягнення на достатньому рівні (в межах 7,65-9,62). Нижня границя показника зменшилась на 0,2 бали, складає 7,41 бали (8-Б клас).

Нестабільна успішність в 7-А,9-М класах.

Позитивна динаміка простежується в 11-тих, 2-Б, 4-Б класах.

Моніторинг проведення ДПА в 4,9,11-х класах свідчить про те, що створена система роботи педагогічного колективу досконала, але потребує систематизації та узагальнення.

Результативною можна вважати роботу учителя початкової школи Бєлоусової І.О., Малько О.Ю.: • ДПА з української мови – середній бал 9,63;

 • ДПА з українського читання – середній бал 10,5;

 • ДПА з математики – 9,91.

Проведено моніторинг розбіжності середнього річного балу та балу за ДПА з математики та української мови в 9,11-х класах. Розбіжність між середнім балом ДПА в межах 0-0,45 балів складає з української мови (учитель Цвяшко Ю.О., 9-11 класи), 0,32 - з математики (учитель Соколенко І.В., 11-М клас), 0,67 – з математики (учитель Сіябова С.П., 9-М клас), 0,48 - з математики (учитель Зіолковська Н.С.).

Проведено моніторинг розбіжності середнього річного балу та балу за ДПА з предметів хімія, географія, російська мова розбіжність складає від 0,03 бала (з російської мови, учитель Куртасова Н.Д. ) до 0,9 бала (з географії, учитель Довгань Г.Д.).

Згідно з річним та перспективним планом, наказом по школі вивчався стан викладання фізичної культури, математики, Захисту Вітчизни, основ здоров’я, образотворчого мистецтва, історії, природознавства, біології.

Згідно з річним планом роботи методичного центру управління освіти адміністрації Київського району було проведено вивчення стану викладання математики та української мови, моніторингові дослідження якості знань з предметів, проведено квадрант-аналіз навчальних досягнень учнів 3-11 класів, учнів допрофільних 8-9-х класів, учнів профільних 10-11-х класів з базових предметів за результатами І семестру, ІІ семестру, річної успішності, порівняльний аналіз на відповідність результативності проведення олімпіад та турнірів та кваліфікаційних категорій учителів; проведення державної підсумкової атестації в 4, 9, 11-х класах.

Результати перевірок оформлені у довідках, їх зміст своєчасно доведено до відома педагогічного колективу на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, нарадах при директорові, засіданнях методичних об'єднань учителів-предметників. Визначено, що викладання цих предметів проводиться на достатньому рівні.

Результативно проводилась цілеспрямована позаурочна робота.

Відповідно до наказу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Харківської міської ради Харківської області № 265 від 14.12.2012 "Про організацію роботи "Школи майбутніх першокласників" у 2012-2013 навчальному році" з 15.01.2013 по 30.04.2013 року в школі було організовано навчання з дітьми 5-річного віку. Працювали дві навчальні групи з підготовки майбутніх першокласників. Керівники – учителі початкової школи Малько Оксана Юріївна та Бєлоусова Інга Олександрівна. До роботи з дітьми були залучені практичний психолог Звєрєва Руслана В'ячеславівна та логопед Єременчук Надія Леонідівна.

Для дітей, які за станом здоров'я не мали змоги відвідувати школу, були створені умови для здобуття освіти за індивідуальними навчальними планами і програмами. У 2012-2013 навчальному році таких дітей було 9.


Каталог: uploads -> editor
editor -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
editor -> Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р
editor -> Тема. Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя І творчість, світоглядні Переконання. Прагнення гармонії людини й природи, майстерність у відтворенні настрою І почуття в поезіях «З журбою радість обнялася»,
editor -> Па́уль Цела́н нім. Paul Celan; справжнє ім'я Пауль Анчель
editor -> Креативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Романової Людмили Вікторівни iconЗміст вступ Розділ 1
Нурмухаметов Олексій Русланович, учень 10-а класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №58 Харківської міської ради...
Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Романової Людмили Вікторівни iconКожевніков Андрій
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №87 Харківської міської ради Харківської області
Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Романової Людмили Вікторівни iconБібліотека Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №85 Харківської міської ради Харківської області

Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Романової Людмили Вікторівни iconРафаель Сабатіні одіссея капітана блада
Бібліотека Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №85 Харківської міської ради Харківської області
Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Романової Людмили Вікторівни iconХарківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №129 харківської міської ради харківської області
Харківської міської ради Харківської області, присвячені ювілею Т. Г. Шевченка за період жовтень-грудень 2013
Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Романової Людмили Вікторівни iconПлан роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік
Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області
Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Романової Людмили Вікторівни iconПрезентація досвіду роботи Колеснікової Марини Василівни
Колеснікова Марина Василівна, вчитель географії Харківської спеціалізованої школи I-III ступенів №93 Харківської міської ради Харківської...
Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Романової Людмили Вікторівни iconУправління освіти адміністрації Ленінського району Харківської міської ради Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №108 Харківської міської ради Харківської
Формування національної свідомості учнів на уроках французької мови шляхом використання краєзнавчого матеріалу


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка