Звіт про роботу Наукової Ради з проблеми „Фізика напівпровідників І діелектриків" при вфа нан україни у 2014 році. Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків" при вфа нан україниСкачати 101,53 Kb.
Дата конвертації15.07.2017
Розмір101,53 Kb.
ТипЗвіт


З В І Т

про роботу Наукової Ради з проблеми

„Фізика напівпровідників і діелектриків”

при ВФА НАН України у 2014 році.


НАУКОВА РАДА з проблеми „ФІЗИКА НАПІВПРОВІДНИКІВ ТА ДІЕЛЕКТРИКІВ” при ВФА НАН України складається з 98 осіб, з 9 секцій, у склад ради входять також 9 регіональних семінарів.
В.о. Голови Ради: Литовченко Володимир Григорович, чл.-к. НАН України
Заступники Голови Ради:

Кочелап В`ячеслав Олександрович, чл.-к. НАН України

Сминтина Валентин Андрійович, професор

Вчений секретар Ради: д.ф.-м.н. Стронський Олександр Володимирович

Бюро Ради складається з 12 осіб:

Бєляєв Олександр Євгенович, чл.-к. НАН України

Валах Михайло Якович, чл.-к. НАН України

Власенко Олександр Іванович, професор

Глинчук Майя Давидівна, чл.-к. НАН України

Лисенко Володимир Сергійович чл.-к. НАН України

Олексенко Павло Феофанович, чл.-к. НАН України

Сизов Федір Федорович чл. –к. НАН України

Яковенко Володимир Мефодійович, акад. НАН України
Наукова Рада з проблеми „Фізика напівпровідників і діелектриків при ВФА НАН України складається з 9 секцій:

I. Секція „Теоретичних проблем фізики напівпровідників та напівпровідникових приладів”. Керівник – чл.-к. НАН України Кочелап В’ячеслав Олександрович.

II. Cекція „Нанофізика і наноелектроніка”. Керівник - чл.-к. НАН України Бєляєв Олександр Євгенович .

III. Секція “Оптика та спектроскопія”. Керівник – чл.-к. НАН України Валах Михайло Якович

IV. Секція „Фізика поверхні та мікроелектроніка”. Керівник – чл.-к. НАН України Литовченко Володимир Григорович

V. Секція „Фотоніка та оптоелектроніка”. Керівник – чл.-к. НАН України Олексенко Павло Феофанович

VI. Секція „Фізичні проблеми напівпровідникової фотоелектроніки”Керівник - чл.-к. НАН України Сизов Федір Федорович

VII. Секція „Напівпровідникове матеріалознавство”. Керівник секціі - проф. Кладько Василь Петрович

VIII. Секція „Сенсорика”. Керівник - проф. Сминтина Валентин Андрійович.

IX. Секція «Фізика сегнетоелектриків». Керівник чл.-к. НАН України Глинчук Майя Давидівна.


У складі Ради працюють 9 регіональних семінарів:

 • семінар „Напівпровідникова оптоелектроніка та спектроскопія” (ІРЕ НАН України, м. Харків), керівник - академік НАН України, Яковенко Володимир Мефодійович ;

 • семінар „Напівпровідникова фотоелектроніка та сенсорика” (ОНУ, м. Одеса;), керівник - проф. Лепіх Ярослав Ілліч;

 • семінар „Проблеми фізики напівпровідників” (КНУ ім. Т.Г.Шевченка, м. Київ), керівник – проф. Третяк Олег Васильович;

 • семінар „Проблеми фізики напівпровідників, опто- та мікроелектроніки”, (ІФН НАНУ, м. Київ), керівник – чл.-к. НАН України Олексенко Павло Феофанович.

 • семінар „Фізичні властивості аморфних та склоподібних напівпровідників” ,

керівник - проф. Міца Володимир Михайлович

 • семінар „Фізика напівпровідників”( Національний університет„Львівська Політехніка”, м. Львів), керівник - проф. Стахіра Йосип Михайлович;

 • семінар „Фізика, матеріалознавство та технічні застосування напівпровідників” (КПУ, м. Запоріжжя), керівник - проф. Левінзон Давид Іделевич;

 • семінар „ фізичні проблеми технології складних напівпровідників” (Чернівецький національний університет, м. Чернівці), керівник - проф. Раренко Іларій Михайлович,

 • семінар „Фізика поверхні та мікроелектроніка” (Інститут фізики напівпровідників НАНУ, м. Київ), керівник – чл.к. НАН України Литовченко Володимир Григорович

Головні зусилля НР з проблеми „Фізика напівпровідників і діелектриків” при ВФА НАН України у 2014 році були спрямовані на підготовку та проведення VI-ої міжнародної конференції «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології (СЕМСТ-6) (м. Одеса, 29 вересеня - 3 жовтня 2014р.), НМІТФ-2014 (20-23 травня 2014 м.Кременчук), а також підготовці конференцій наступного року (МКФТПН-XV, УНКФН-7, НМІТФ-2015 – див. таблиці).

Конференція проводилась під егідою Міністерства освіти і науки України, Наукової ради НАН України з проблеми “Фізика напівпровідників і діелектриків”, Українського фізичного товариства, Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, Академії наук Вищої школи України, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру МОН і НАН України.

У конференції взяли участь понад 200 представників академічних установ, Вищих Наукових Закладів (ВНЗ) та науково-промислових організацій з усіх регіонів України (27 міст), наукових установ (27 НДІ) та університетів з 15 країн: Білорусі, Болгарії, Великої Британії, Італії, Мексики, Молдови, Німеччини, Польщі, Росії, Словаччини, Угорщини, України, Франції, Чехії. Представлені за 13 науковими напрямами конференції доповіді охопили практично всі аспекти сенсорики - від фізичних, хімічних і біохімічних явищ до дослідження процесів деградації, питань метрології сенсорів та їх використання в інтелектуальних інформаційних системах. Було заслухано і обговорено понад 100 доповідей, з них 14 пленарних. В конференції взяли участь і виступили з доповідями 2 члена-кореспондента НАН України, понад 70 докторів наук і професорів, в числі учасників були директори НДІ.

Обговоривши на заключному засіданні зроблені на пленарних і сесійних засіданнях доповіді, враховуючи пропозиції учасників, конференція констатувала наступне: програма конференції охопила широкий спектр наукових, технічних і технологічних проблем сенсорної електроніки і мікросистемних технологій. Науковий рівень доповідей, представництво та організація конференції, відповідає рівню провідних міжнародних наукових конференцій. В Україні активно працюють наукові школи з напряму сенсорики та мікросистемних технологій, а саме , у наукових закладах і ВНЗ Києва, Львова, Одеси, Ужгорода, Харкова, Дрогобича, Чернівців та інших міст.

Провідні наукові колективи працюють в актуальних фундаментальних та прикладних напрямах, пов’язаних з дослідженням нових принципів побудови сенсорів, з розробкою високоефективних інформаційних систем, функціональних матеріалів і мікросистемних технологій. Конференція відзначає значні успіхи українських вчених у розвитку фундаментальних та прикладних напрямів сенсорики: фотоелектричних перетворювачів, біосенсорики, акустоелектроніки, які відповідають світовому рівню наукових досліджень та розробок.

Таким чином , в Україні успішно продовжує розвиватись як важливий самостійний інтердисциплінарний науково-технічний напрям - сенсорна електроніка, який інтегрує у собі найновіші досягнення матеріалознавства, напівпровідникової і функціональної електроніки, нанофізики і наноелектроніки, інформаційних систем та мікросистемних технологій. Серед них виділяються особливо такі важливі для сучасних умов напрями як: 1) газова сенсорика (контроль в газопаливній індустрії та екологічний моніторинг); 2) НВЧ (ТГц зв’язок); 3) сонячна напівпровідникова енергетика; 4) біосенсорика.Перерва між засіданнями. Фото учасників.
В рамках цієї роботи було проведена виїзна сесія Ради.
На сесії був розглянутий поточний стан справ і плани роботи на найближчий час. Були обговорені пропозиції про проведення наступних конференцій у 2015 році.Відкриття виїзної сесії ради. Виступ в.о. Голови ради В.Г.Литовченка.
Також був розглянутий стан справ в південному регіоні та робота Регіонального семінару Фізика напівпровідників . При обговоренні було звернуто на важливість сенсорних застосувань у біотематиці. Були заслухані дві наукові доповіді.

Були також розглянуті проблеми підтримання дослідницьких проектів, а також створення проблемних лабораторій по актуальних напрямках сучасних наукових досліджень з можливістю закупівлі для них сучасного наукового обладнання.

При обговоренні учасники висловилися за ширше обговорення науковою громадою проблем створення таких лабораторій, отримання позитивних рішень та проведення експертиз.

III Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали,

інформаційні технології та фотовольтаїка» 20-23 травня 2014 р. була проведена у Кременчузі. Вона проводилася під егідою МОН, НАН України, Наукової Ради НАНУ з проблеми „Фізика напівпровідників і діелектриків”, ІФН ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, ІЄ ім. Є.О.Патона НАН України, НТК «Інститут монокристалів НАН України, КІТ (Швеція), ІН (Франція), НТУУ «КПІ», КНУ ім. Т.Шевченка, НТУ «ХПІ» та КНУ ім. М.Остроградського.

На конференції було представлено 128 доповідей з 11 країн: Україна, США, Японія, Китай, Польша, Словакія, Литва, Угорщина, Росія, Білорусь, Молдова. Були розглянуті проблеми фотовольтаїки, властивості напівпровідникових матеріалів та структур, їх особливості і області застосування, перспективні методи отримання напівпровідникових монокристалів, тонких плівок та квантоворозмірних структур, інформаційні та комп’ютерно-інтегровані технології, системи автоматики та управління, моделювання об’єктів керування.

Слід відзначити роботу «Сонячна енергетика: порядок денний для світу й України автори В.Г. Литовченко, М.В. Стріха (Українське фізичне товариство, Наукова рада «Фізика напівпровідників та діелектриків» НАН України, Київ – 2014)

Під час засідань конференції.

Інформація про проведені в 2014 році радою конференції, семінари, з’їзди, наради тощо, в яких рада виступила як організатор або співорганізатор, за схемою:


Назва (назви заходів навести українською, російською та англійською мовами)

СпіворганізаториДата і місце

проведення
Кількість учасників

/в т.ч.: з країн СНД,

з країн далекого зарубіжжя/


Загальна проблематика; Найбільш вагомі результати заходу (рішення, рекомендації, зміст резолюції)

НМІТФ-2014

МОН, НАН України, Наукова Рада НАНУ з проблеми „Фізика напівпровідників і діелектри-ків”, ІФН ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, ІЄ ім. Є.О.Патона НАН України, НТК «Інститут монокристалів НАН України, КІТ (Швеція), ІН (Франція, НТУУ «КПІ», КНУ ім. Т.Шевченка, НТУ «ХПІ» КНУ ім. М.Остроградського

20-23 травня 2014

м.Кременчук128 доповідей,

в т.ч.: з країн СНД (Білорусь, Молдова, Росія)-

6,

з країн далекого зарубіжжя (США, Японія, Китай, Польша, Словакія, Литва, Угорщина)7

збірка тез доповідей

СЕМСТ-6

МОН, ВФА НАН України, НР НАНУ з проблеми „фізика напівпровідників і діелектриків ”, УФТ, ІФН ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, ОНУ ім. Мечнікова, АН вищої школи України, МВНН ФТЦ МОН

29 вересеня - 3 жовтня 2014

м. Одеса


190 доповідей в т.ч.: з країн СНД (Білорусь, , Росія)- 5,

з країн далекого зарубіжжя Велика Британія, Германія, Франція, Мексика, Чехія, Литва, Латвія, Угорщина) 12збірка тез доповідей

Інформація про заплановані на 2015р. заходи, в яких підрозділ є організатором або співорганізатором, за схемою:Назва (назви заходів навес-ти українсь-кою, російсь-кою та англій-ською мовами)

Дата

проведенняМісце

проведенняПерелік співорганізаторів

Посилання на веб-сайт Інституту або конференції

МКФТПН-XV

Травень

2015р.,


м.Івано-франківськ

МОНУ, ДФФД, ПНУ ім. В. Стефаника Фізико-хімічний інсти-тут, НОЦ «Нанома-теріали в пристроях генерування та накопичення енергії» , АН Вищої школи України, НАН України, ІФН ім. В.Є. Лашкарьова, ІХП ім. О.О. Чуйка, ІМФ ім. Г.В. Курдюмова, ІЗНХ ім. В.І. Вер надського , Інститут загальної фізики РАН Інститут фізики імені Б.І.Степанова НАН Білорусі , УФТ, Асоці-ація "Вчені Прикар-паття"

freik@pu,if.ua
http://

www.pu.if.ua/inst/phys_che/start/conferНМІТФ-2015

Травень

2015р


м.Кременчук

МОН, НАН України, Наукова Рада НАНУ з проблеми „Фізика напівпровідників і діелектриків ”, ІФН ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, ІЄ ім. Є.О.Патона НАН України, НТК «Інститут монокристалів

http://tniks.kdu.edu.ua/conf/

УНКФН-7

жовтень-листопад

2015 р. (або 2016р.)м.Львів

або Київ


НР НАНУ з проблеми „фізика напівпровід-ників і діелектриків ”, НАН України, МОН, УФТ, ІФН ім. В.Є.Лашкарьова, ЧНУ ім. Ю.Федьковича, Лівівський національний університет,

www.isp.kiev.ua

Виїзна сесія Ради в м. Ів.-Франківськ. • 7 березня 2014р. засідання виїзної сесії.

Програма сесії

 • 1. Про роботу Ради – заступник Голови Ради В.Г.Литовченко

 • 2. Ільчук Г.А. «Стан і перспективи наукових досліджень в ДВНЗ «Львівська Політехніка»

 • 3. Стасюк З.В. «Сучасний стан досліджень поверхні твердих тіл».

 • 4. Коцюбинський В.О. «Вуглець, оксиди перехідних металів в пристроях накопичення і генерування електричної енергії».В.о. Голови Наукової Ради

Фізика напівпровідників і діелектриків

при ВФА НАН України

чл.-к. НАН України В.Г.Литовченко


Вчений секретар

Наукової Ради

Фізика напівпровідників і діелектриківпри ВФА НАН України

д.ф.-м.н. О.В.Стронський
Каталог: images
images -> Програма співбесіди для осіб, які мають базову або повну вищу освіту з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
images -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни
images -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
images -> Вступного випробування
images -> 1 бібліографія – Таня Гаев, Алла Татаренко лютий 2013 Аналітична частина
images -> Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Звіт про роботу Наукової Ради з проблеми „Фізика напівпровідників І діелектриків\" при вфа нан україни у 2014 році. Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків\" при вфа нан україни iconСписок здобувачів наукового ступеня кандидата наук Фізико-математичні науки Головна астрономічна обсерваторія нан україни д 26. 208. 01 Андрієць Олена Сергіївна, 01. 03. 03 «Геліофізика І фізика Сонячної системи»
Степанчиков Дмитро Михайлович, 01. 04. 10 «Фізика напівпровідників І діелектриків»
Звіт про роботу Наукової Ради з проблеми „Фізика напівпровідників І діелектриків\" при вфа нан україни у 2014 році. Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків\" при вфа нан україни iconГоловна астрономічна обсерваторія нан україни між двома ювілеями: 2004 — 2014 роки Вступ 2004 року до ювілею гао було видано книгу-літопис «60 років Головній астрономічній обсерваторії нан україни»

Звіт про роботу Наукової Ради з проблеми „Фізика напівпровідників І діелектриків\" при вфа нан україни у 2014 році. Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків\" при вфа нан україни iconІм. М. С. Грушевського нан україни
Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського нан україни утворене розпорядженням...
Звіт про роботу Наукової Ради з проблеми „Фізика напівпровідників І діелектриків\" при вфа нан україни у 2014 році. Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків\" при вфа нан україни iconПоложення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України, затвердженого наказом вак україни від 28. 09. 2004 №545, наказую: Затвердити склад Наукової громадської ради при вак україни, що додається
Відповідно до пункту 7 Положення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України, затвердженого наказом вак україни...
Звіт про роботу Наукової Ради з проблеми „Фізика напівпровідників І діелектриків\" при вфа нан україни у 2014 році. Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків\" при вфа нан україни icon№1. Фізика стародавнього світу та епохи феодалізму /до кінця ХIV ст
...
Звіт про роботу Наукової Ради з проблеми „Фізика напівпровідників І діелектриків\" при вфа нан україни у 2014 році. Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків\" при вфа нан україни iconЗвіт голови Дніпровської районної у м. Херсоні ради про роботу районної ради та її виконавчих органів за 2016 рік
«Про запобігання корупції», іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями і постановами Кабінету...
Звіт про роботу Наукової Ради з проблеми „Фізика напівпровідників І діелектриків\" при вфа нан україни у 2014 році. Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків\" при вфа нан україни iconЗвіт про проведення дослідження шлюб, сім‘я та дітородні орієнтації населення в україні керівник проекту, чл кор. Нан україни, д е. н., проф. Е. М. Лібанова "30" травня 2008 р
Шлюбно-сімейна ситуація та новітні тенденції народжуваності в україні
Звіт про роботу Наукової Ради з проблеми „Фізика напівпровідників І діелектриків\" при вфа нан україни у 2014 році. Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків\" при вфа нан україни iconУкраїною та єс: економічні виклики та нові можливості Наукова доповідь За редакцією акад. Нан україни В. М. Гейця та чл кор. Наан україни Т. О. Осташко Київ 2016
Січкаренко К. О. (пп. 2); наук співр: Білоцерківець О. Г. (пп. 1, 4), Чмирьова Л. Ю. (пп. 2, 4), Юхимець Р. С. (пп. 2); мол наук...
Звіт про роботу Наукової Ради з проблеми „Фізика напівпровідників І діелектриків\" при вфа нан україни у 2014 році. Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків\" при вфа нан україни iconПрограма міжнародної наукової конференції «дев'ятнадцяті слобожанські читання»
Харківське відділення Українського етнологічного центру Iнституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології нан україни
Звіт про роботу Наукової Ради з проблеми „Фізика напівпровідників І діелектриків\" при вфа нан україни у 2014 році. Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків\" при вфа нан україни iconЗвіт про роботу Національного культурного центру України в Москві за 2014 рік зміст вступ
Державні свята та ювілейні дати


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка