Звіт про роботу публічних бібліотек Софіївського району за 2015 рікСторінка1/4
Дата конвертації12.09.2017
Розмір0,85 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4
КЗ «Софіївська центральна районна бібліотека»

Інформаційний звіт\\loner-xp\документы\фото 2015 року\день бібліотек\100_3121.jpg

про роботу

публічних бібліотек Софіївського району за 2015 рік

смт Софіївка

2015 рік


e:\л. бугай\картинки\stepbystep_camoun-20110410201057.jpg


1.Коротко про головне
У 2015 році, попри економічну та політичну нестабільність в Україні, діяльність публічних бібліотек району була зосереджена на обслуговуванні користувачів з урахуванням їхніх інтересів, забезпеченні вільного доступу до інформації, активізації інформаційної діяльності, підвищенні соціальної ролі книгозбірень та покращенні їх матеріально-технічної бази.e:\л. бугай\картинки\fff - 0001.jpg

Провідними напрямками роботи публічних бібліотек району у 2015 році стали відзначення 70-річчя Перемоги у Другій світовій війні, Європейського року розвитку та Року ветерана. КЗ «Софіївська центральна районна бібліотека» довела громаді, що вона є головним інформаційним центром району.

Основною і болючою проблемою 2015 року залишилось недостатнє фінансування бібліотечних закладів району.
\\loner-xp\документы\фото 2015 року\8 травня\8 травня 081.jpg


\\loner-xp\документы\фото 2015 року\8 травня\8 травня 027.jpg

\\loner-xp\документы\фото 2015 року\діти війни гармонія\100_3586.jpg

e:\л. бугай\картинки\stepbystep_camoun-20110410201057.jpg
2.Концептуальні напрямки

розвитку бібліотек району

Комунальний заклад «Софіївська центральна районна бібліотека» та бібліотеки району, як інформаційні культурно-освітні установи у 2015 році свою діяльність спрямовували на формування ресурсного потенціалу бібліотек у відповідності до стратегічних планів розвитку публічних бібліотек району та Концепцією розвитку методичної роботи на 2010-2015 роки. Основні завдання бібліотек в практиці роботи вирішувалися шляхом поєднання традиційних та інноваційних форм роботи. Бібліотечні заклади району були активними учасниками та соціальними партнерами районних програм:e:\л. бугай\картинки\fff - 0001.jpg • Комплексна Програма розвитку культури району на 2015-2020роки;

 • Районна Програма соціально – економічного та культурного розвитку району на 2015 рік;

 • Районна Програма розвитку місцевого самоврядування у Софіївському районі на 2012 – 2016 роки;

 • Районна Програма збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни на 2012-2015 роки;

 • Районна цільова соціальна Програма «Молодь Софіївщини на 2012-2021 роки»;

 • Районна цільова Програма «Про розвиток сімейної та гендерної політики в Софіївському районі на 2012-2021 роки»;

 • Районна комплексна Програма правової освіти населення на 2011 – 2015 роки;

 • Районна комплексна Програма охорони навколишнього середовища на 2011 – 2015 роки;

 • Районна Програма сприяння громадянській активності у розвитку територій на 2012 – 1016 роки;

 • Районна міжгалузева комплексна Програма «Здоров’я нації» на 2013 – 2017 роки;

 • Районна комплексна Програма розвитку освітньої сфери на 2013 – 2016 роки;

 • Районна Програма створення та розвитку центру слов’янської писемності і культури до 2015 року;e:\л. бугай\картинки\stepbystep_camoun-20110410201057.jpg

 • Районна Програма зайнятості населення Софіївського району на період до 2017 року.


3.Соціальна значущість

бібліотек району

«Бібліотека нині – більш ніж бібліотека» – саме це доводять численні приклади діяльності публічних бібліотек району, які все глибше усвідомлюють свою роль у створенні соціокультурного середовища тих чи інших населених пунктів. e:\л. бугай\картинки\fff - 0001.jpg


У 2015 році діяльність публічних бібліотек району була спрямована на підтримання позитивного іміджу, співпрацю з соціальними партнерами, здійснення оперативного і комфортного обслуговування користувачів на більш якісному рівні, забезпечення користувачів бібліотеки інформацією щодо діяльності органів влади, здійснення просвітницької діяльності шляхом популяризації досягнень вітчизняної та світової науки, культури та літератури, впровадження нових форм роботи та сучасних інформаційних технологій, активізацію інформаційної діяльності з використанням нових бібліотечних технологій з урахуванням постійного і швидкого зростання обсягів світових інформаційних ресурсів, покращення матеріально-технічної бази, постійне підвищення професійного рівня та формування корпоративної культури персоналу.
\\loner-xp\документы\фото 2015 року\день бібліотек\100_3102.jpg
\\loner-xp\документы\фото 2015 року\правовий центр\100_2853.jpg
\\loner-xp\документы\фото 2015 року\профорієнтація\100_2045.jpg
Впродовж 2015 року бібліотеки району організували немало різних заходів та акцій, приурочених до важливих дат, свят чи культурних подій, акцентуючи увагу на представленні бібліотеки як соціокультурної інституції з широкими можливостями.

З цією метою книгозбірні все частіше використовують відзначення Всеукраїнського дня бібліотек, Дня Незалежності України, інших державних та релігійних свят, історичних подій та фестивалів,свята сіл . Такі заходи та акції допомагають зберігати традиції , консолідувати і об’єднувати актив бібліотеки навколо цікавих справ. Творчий підхід до подібних заходів сприяє зацікавленості населення можливостями бібліотеки, а отже, зростанню іміджу і бібліотек, і бібліотекарів.

Цікавий досвід цього аспекту діяльності нагромаджено у КЗ «Софіївська центральна районна бібліотека».

\\loner-xp\документы\фото 2015 року\день бібліотек\100_3101.jpg\\loner-xp\документы\фото 2015 року\свято солфіївки\100_3034.jpg


\\loner-xp\документы\фото 2015 року\день с.г\100_3651.jpg
\\loner-xp\документы\фото 2015 року\незалежність україни\100_2922.jpg

Послугами бібліотек району протягом 2015року скористалися  14859 користувачів,в т.ч.ЦРБ-3011.   Загальна кількість відвідувань за підсумками року - 97309, в т.ч. ЦРБ - 22444. Книговидача становить  256637 документів, з них в ЦРБ 72052.e:\л. бугай\картинки\stepbystep_camoun-20110410201057.jpg


4.Організація бібліотечного

обслуговування населення

 Населення району в 2015 році обслуговували 26 публічних бібліотек, в тому числі : КЗ «Софіївська центральна районна бібліотека», КЗ «Софіївська районна дитяча бібліотека» та 24 сільських бібліотеки. Продовжували свою роботу 2 нестаціонарні пункти обслуговування при КЗ «Софіївська ЦРБ».e:\л. бугай\картинки\fff - 0001.jpg

   В бібліотеках району працює 36 бібліотечних працівників, з них мають: вищу освіту – 7, базову вищу – 26, у тому числі спеціальну базову – 18.

В ЦРБ функціонують структурні підрозділи:

- відділ обслуговування користувачів (абонемент, юнацький абонемент, читальний зал);

- інформаційно-бібліографічний відділ;

- організаційно-методичний відділ;

- відділ комплектування і обробки літератури;

- інформаційно-ресурсний центр.
   Важливу роль в удосконаленні діяльності головної книгозбірні району відіграє кадровий потенціал, від освіти, досвіду, творчості, професійної майстерності якого залежить імідж та подальший розвиток КЗ «Софіївська центральна районна бібліотека». В установі працює 10 спеціалістів, з них - 8 бібліотечних та два техпрацівника, вищу освіту мають- 5, в т.ч.бібліотечну-1, середню спеціальну – 4.  Провідний бібліотекар відділу обслуговування навчається на останньому курсі Дніпропетровського філіалу Київського університету культури.\\loner-xp\документы\фото 2015 року\день бібліотек\100_3123.jpg

В 2015 році проведено атестацію бібліотечних працівників району.

Всі працівники центральної та районної дитячих бібліотек в 2015 році працювали на повні посадові оклади. З 25 працівників сільських бібліотек лише 5 працювали на повний оклад, на 0,75-5, на 0,5-11, на 0,25-4.e:\л. бугай\картинки\stepbystep_camoun-20110410201057.jpg
Та незважаючи на всі складності сьогодення, публічні бібліотеки району залишаються центрами культурного і духовного спілкування громади та дієвими посередниками між мешканцями села та місцевою владою.e:\л. бугай\картинки\stepbystep_camoun-20110410201057.jpg

5. Інформаційно-маркетингова

діяльність

Соціальні зміни, що відбулися в Україні, викликали необхідність переосмислення ролі бібліотек в суспільстві, їх адаптації до нових соціально-культурних і економічних умов, визначення свого місця в системі інформаційно-бібліотечних закладів. e:\л. бугай\картинки\fff - 0001.jpg

Працівники бібліотек району вважають, що оптимізувати діяльність закладів, максимально наблизити їх до сучасних умов, можливо тільки, наполегливо вивчаючи сучасний стан роботи своїх закладів та інформаційні запити користувачів. Саме на це були націлені протягом року бібліотечні соціологічні дослідження.

На початку року працівники бібліотек району уточнювали та вивчали своїх соціальних партнерів, оцінювали конкурентів та вносили зміни до картотек культурно-економічного простору зон обслуговування бібліотек.\\loner-xp\документы\фото 2015 року\читачі\100_2778.jpg

Вивчення читацьких запитів - одна з умов результативності роботи бібліотек. Якість цієї роботи , її ефективність залежать, в першу чергу, від того, наскільки бібліотекар знає своїх читачів, їх потреби, інтереси. Вивчення та аналіз читацьких запитів і читацьких формулярів в Девладівській, Водянській, Нововасилівській, Андріївській СБ спонукає працівників бібліотек до відповідальнішого, уважнішого та системного підходу в обслуговуванні користувачів, до пошуку оптимальних рішень, до формування духовного спілкування з читачами. \\loner-xp\документы\фото 2015 року\читачі\100_2775.jpg

Переважну більшість бібліотечної маркетингової інформації отримано у процесі найбільш тісного контакту з читачами під час анкетувань, усних опитувань та спостережень. Вивченню читацької аудиторії і думки читачів щодо діяльності бібліотеки сприяло дослідження  «Ставлення читача до умов бібліотечного обслуговування» проведене Авдотівською сільською бібліотекою. Вишневою і Мар’є-Дмитрівською сільськими бібліотеками було здійснено анкетування «Що цікавить користувача?».

В Жовтневій і Першотравенській бібліотеках під час анкетування «Бібліотека і читач» вивчалось ставлення до бібліотеки і читання учнів 4-7 класів. Миколаївською сільською бібліотекою здійснено анкетування «Книги – мої друзі». Про читацькі вподобання користувачів-дітей дізнавались під час бліцопитування «Я люблю читати про ….» в Девладівській і експрес опитування …»Що ти любиш читати?» в Нововасилівській сільських бібліотеках. В центральній районній бібліотеці з метою виявлення літературних вподобань читачів юнацького віку проведено анкетування «Літературний портрет читача».

Також з метою вивчення читацьких інтересів, виявлення та вивчення незадоволеного запиту користувачів, працівники бібліотек постійно ведуть та аналізують «Зошити незадоволеного запиту читачів», вивчають програми і списки літератури для позакласного читання, побажання і пропозиції користувачів.
Дослідження показали, що сьогодні, в скрутний економічний час, саме внутрішні резерви є основними при вирішенні проблеми незадоволеного попиту, а не тільки зовнішні, як часто вважають фахівці бібліотек. Звичайно, велику роль відіграє якісне, досконале комплектування, та велике значення мають підвищення професіоналізму працівників, культури обслуговування, краща організація ДБА, рекламна діяльність бібліотек, тобто чинники, що залежать від кожної окремої людини. Все це в комплексі є результатом виміру повноти задоволення читацьких потреб.

6. Інформаційно-бібліотечні e:\л. бугай\картинки\stepbystep_camoun-20110410201057.jpg

ресурси6.1 Бібліотечні фонди

Однією з основних функцій сучасних бібліотек є сприяння здійсненню конституційних прав громадян на бібліотечне обслуговування, вільний доступ до інформації. Важливою функцією бібліотек є функція збереження і поповнення фондів. Для основної маси населення бібліотека є одним з найважливіших джерел інформації. Водночас багато користувачів незадоволені складом бібліотечних фондів, не можуть отримати необхідну їм інформацію.e:\л. бугай\картинки\fff - 0001.jpg

Фонди займають особливе місце в матеріально - технічній базі бібліотеки, будучи і матеріальним, і інформаційним ресурсом одночасно. Головна проблема оновлення фонду бібліотек, що стає перед бібліотеками, полягає в тому, що відсутнє фінансування, що негативно позначається на системі комплектування в складі фонду бібліотек, які переповнені старою, фізично зношеною, морально застарілою літературою. \\loner-xp\документы\фото 2015 року\читачі\100_2773.jpg

На 1.01.2016 року бібліотечний фонд комунального закладу «Софіївська центральна районна бібліотека» становить - 283826 примірників документів на суму - 557748 грн. ( з них - 231715 прим. книг, - 51022 прим. періодичних видань та - 1089 прим. аудіовізуальних матеріалів) . В формуванні фонду бібліотек велику роль відіграють обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов`янських Кирила і Мефодія, обмінно-резервний фонд , обласна дитяча бібліотека, в дарунок від користувачів та взамін загублених користувачами.

У 2015 році до бібліотечного фонду комунального закладу «Софіївська центральна районна бібліотека» надійшло на – 2053 примірників , в тому числі книг - 1370, періодичних видань - 682 прим. , аудіовізуальні - 1 на суму - 43796 грн.


Надходження в 2015 році
Дар - 666

Обласна бібліотека - 452

Обласний обмінно-

резервний фонд - 116

Взамін загублених - 83

Обласна дитяча бібліотека - 54

Література, що надходила до бібліотеки опрацьовувалась і направлялась у структурні підрозділи.

Складовою частиною бібліотечного фонду є періодичні видання, які надають користувачам необхідну оперативну та актуальну інформацію. Репертуар та кількість періодичних видань залежить від асигнувань із загального бюджету. У звітному році до бібліотек району надійшло - 90 назв газет та журналів на суму - 9137 грн. за бюджетні та спонсорські кошти. \\loner-xp\документы\фото 2015 року\прес-веселка\100_3638.jpg

На 2016 рік для бібліотек району передплачено - 29 назв газет та журналів на суму - 8063 грн. Непогана передплата періодичних видань на 2016 рік за депутатські кошти зроблена для КЗ «Софіївська центральна районна бібліотека» , а це - 17 назв газет та журналів на суму - 3526 грн. З місцевого бюджету передплачено Кам’янською сільською радою - 6 назв газет та журналів на суму - 2018 грн. для Вишневої та Кам’янської сільських бібліотек . Найкраща передплата серед сільських бібліотек зроблено Андріївській, Водянській, Ордо – Василівській, Макортівській та Сергіївській сільським бібліотекам - 13 назв газет та журналів на суму - 2519 грн. за кошти спонсорів. Перш за все, бібліотеки передплачують районну газету «Вісті Софіївщини» та обласну газету «Зоря».

Бібліотеки району приділяли значну увагу роботі з книжковими фондами. Популяризація фонду здійснюється за допомогою оформлення тематичних стелажів, виставок, відкритих тематичних полиць. В сільських бібліотеках велася робота по розстановці книжкового фонду згідно таблиць бібліотечно - бібліографічній класифікації. Періодично проводились перевірки правильності ведення облікових документів. Питання роботи з книжковими фондами, хід та результати їх інвентаризацій обговорювались на щомісячних нарадах бібліотечних працівників та засіданнях ради при директорові.

Збереження бібліотечних фондів розглядається сьогодні як багатогранна проблема. Складовою цього напрямку діяльності є процес щорічної інвентаризації. Тому у всіх бібліотеках району було проведено повну інвентаризацію бібліотечних фондів, 2 передачі – Запорізька та Любимівська сільські бібліотеки.

У порівнянні з минулим роком обсяг бібліотечного фонду скоротився на - 11157 примірники . Основною причиною списання документів є її фізична зношеність. Протягом року проводилася робота по очищенню бібліотечного фонду від застарілих видань, зношеної літератури. У 2015 році списано - 13210 примірників книг та періодичних видань, непогану роботу по списанню провели –КЗ « Софіївська центральна районна бібліотека», КЗ «Софіївська районна дитяча бібліотека», Водянська, Вишнева, Девладівська, Новоюлівська, Сергіївська сільські бібліотеки. Не списували зовсім Веселопільська, Кам’янська, Любимівська, Миколаївська, Петрівська сільські бібліотеки.

Значну частину робочого часу бібліотекарі приділяли роботі з довідково - бібліографічним апаратом: вилучення карток на списану літературу, влиття карток на нові надходження, редагування картотек, відкриття нових рубрик, щоденний опис матеріалів періодичних видань, виконання довідок для користувачів.

В бібліотеках районну продовжує працювати благодійна акція "Подаруй бібліотеці нову книгу". Завдяки акції бібліотечний книжковий фонд поповнився на - 666 прим. документів. Важливою ланкою в справі збереження бібліотечного фонду є робота бібліотек з читацькою заборгованістю та, головне, діяльність по її попередженню. Для цього працівники використовували як традиційні так і сучасні методи і форми роботи. Дієвим методом є здійснення контролю за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів, задля чого протягом року здійснювалися нагадування користувачам засобами телефонного зв’язку, проводяться подвірні обходи.\\loner-xp\документы\фото 2015 року\акція книга\100_1855.jpg

Для покращення роботи в 2015 році провідний бібліотекар відділу комплектування та обробки літератури підвищувала свій професійний рівень на обласному семінарі – тренінгу «Інформаційно – бібліотечні ресурси: проблеми формування, використання доступу на базі Криничанської районної бібліотеки

Щомісячно в бібліотеках проводилися санітарні дні,та перевірка наявності видань на книжкових полицях.Структура бібліотечного фонду

по галузям знань на 1.01.2016 рік.

Всього

Сусп.політ.

Природн.

Техн.,с/г

Гуманітарна


Надійшло

2053

662

80

157

1154

Вибуло

13210

3092

673

941

8504

Є станом на 2016 рік

283826

43776

13701

21601

204748


Плануємо в 2016 році

 • Проведення заходів по збереженню книжкових фондів;

 • Пошук додаткових джерел комплектування;

 • Вивчення ринку електронних видань і надання іх користувачам;

 • Своєчасну передплату періодичних видань;

 • Проведення заходів з метою комплектування книжкових фондів;

 • Робота з прайс – листами.

У 2016 році працівники комунального закладу «Софіївська центральна районна бібліотека» та сільські бібліотекарі планують списати понад 15000 тисяч примірників документів.

Для покращення роботи в 2016 році для бібліотекарів буде проведено семінар – тренінг «Інформаційно – бібліотечні ресурси: проблеми формування, використання доступу».

e:\л. бугай\картинки\stepbystep_camoun-20110410201057.jpg

7. Бібліотечні каталоги


В центральній районній бібліотеці знаходиться генеральний службовий каталог на всі бібліотеки району, за роботу якого відповідає провідний бібліотекар по роботі з книжковими фондами. В ЦРБ та РДБ за систематичні та алфавітні каталоги відповідають їх працівники. Вони систематично вливають картки на нові надходження, здійснюють їх редагування . В сільських бібліотеках діють лише алфавітні каталоги. Протягом року провідний бібліотекар по роботі з книжковими фондами надавала методичну і практичну допомогу бібліотекарям сільських бібліотек з питань ведення абеткового каталогу та картотек. Робота по редагуванню каталогів, приведення їх у відповідність до книжкових фондів продовжиться в 2016 році.e:\л. бугай\картинки\stepbystep_camoun-20110410201057.jpge:\л. бугай\картинки\fff - 0001.jpg

8. Інформаційно-бібліографічне

забезпечення користувачів

Інформатизація суспільства спричинила посилення інформаційної функції публічної бібліотеки. Повноцінно виконувати цю функцію публічним бібліотекам району нелегко. Публічні бібліотеки Софіївського району стали сполучною ланкою між величезними масивами інформації та користувачами, справжніми інформаційними центрами.e:\л. бугай\картинки\fff - 0001.jpg

Доводячи свою причетність до всіх соціально-культурних процесів, що відбуваються в районі і селі, публічна бібліотека сьогодні повинна демонструвати свою необхідність у співпраці з органами влади. З одного боку, бібліотека формує громадську думку і доводить її до влади, з другого – інформує населення про діяльність місцевої влади.

Сучасні інформаційні потреби жителів району зосереджуються навколо питань, пов’язаних з повсякденним життям, організацією побуту, проблемами працевлаштування, соціального, правового захисту тощо. Для задоволення цих запитів в  бібліотеках району діють Інформаційні центри  та інформаційні куточки «Влада. Бібліотека. Громада». Бібліотеки являються посередником між органами місцевого самоврядування та населенням, і працюють як центри інформаційного забезпечення потреб користувачів.

При КЗ «Софіївська центральна районна бібліотека» продовжує діяти ПДГ. Консультанти Пункту - працівники бібліотеки та волонтери - надають допомогу користувачам у формуванні навиків роботи з Інтернет-ресурсами органів влади та місцевого самоврядування, забезпечують вільний, безкоштовний доступ до мережевих ресурсів законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. \\loner-xp\документы\фото 2015 року\семінар бібліографія\100_2832.jpg

До ПДГ за офіційною інформацією звертаються вчителі, вихователі, підприємці, студенти, представники громадських організацій району, пенсіонери з конкретними запитами щодо Законів України, постанов та розпоряджень Кабінету міністрів, Міністерств.

Особлива увага приділяється поширенню офіційної інформації, що розміщена на сайтах державної влади, реклама яких розміщена в посиланнях на постійно діючому перегляді.

Для популяризації урядових сайтів серед різних категорій користувачів регулярно проводяться віртуальні подорожі Верховною Радою України та веб-сайтом Президента України, бесіди – знайомства з офіційними сайтами обласної та районної державних адміністрацій, он-лайн екскурсії «Сторінками Урядового порталу» і «На сайтах міністерств та відомств».

Характерні запити користувачів ПДГ: приватизація майна, незаконне звільнення з роботи, скорочення з роботи, житлове та податкове законодавство, пільги для чорнобильців, ветеранів війни та праці, права безробітних, звернення до суду, щодо різних видів відпусток, нарахування пенсій, переоформлення пенсій, контрактна форма найму, оздоровлення дітей, працевлаштування інвалідів, соціальний захист внутрішньо переміщених осіб, пільги учасникам АТО тощо.

Значно активізувалася ця робота під час проведення Європейського тижня місцевої демократії в Україні, Всеукраїнського тижня права, до Дня самоврядування, до Дня людей похилого віку та ін. Проведені правові квести, перегляди книг, бібліографічні огляди, коментарі біля книжкових виставок, консультації юристів, круглі столи. \\loner-xp\документы\фото 2015 року\день європи\100_2035.jpg

Кваліфіковані спеціалісти різних установ району надають волонтерську допомогу користувачам, в тому числі людям з обмеженими фізичними можливостями, в грамотному оформленні звернень громадян, позовних заяв тощо. Консультанти ПДГ допомагають також у реєстрації на ЗНО, поданні заяв на участь в державних і регіональних конкурсах, актуалізації персональних даних вкладників Ощадбанку, реєстрації на отримання закордонних віз і ін. І ці приклади успіхів нашого ПДГ не поодинокі, люди дійсно отримують реальну допомогу у вирішенні життєво важливих проблем безпосередньо в бібліотеці.

Працівниками бібліотеки складаються вебліографічні покажчики, списки сайтів, проводяться віртуальні екскурсії на теми: \\loner-xp\документы\фото 2015 року\правовий центр\100_3022.jpg

- «Законодавство та право України»;

- «Сам собі юрист»;

- «Молодь і працевлаштування»;

- «Молоді про закон»;

- «Інтернет-підтримка людям з особливими потребами»;

- «Прогулянка сайтами органів державної влади України» та ін.

Багатьом користувачам завдяки доступу до офіційних сайтів та й взагалі використанню ресурсів мережі Інтернет вдалося задовольнити та вирішити свої проблеми.

Кожного користувача, який скористався пунктом, обліковано в читацькому формулярі, де фіксується тема запиту та джерело виконання. За рік послугами ПДГ скористалося 1109 користувачів.

У пункті доступу до офіційної інформації ведеться зошит відгуків та пропозицій.

До уваги користувачів також представлені телефони «гарячих» ліній, що проводяться органами місцевої влади, телефони довіри, графіки прийомів громадян у Софіївській районній державній адміністрації, Софіївській районній раді, рішення сесій, матеріали по місцевому самоврядуванню, «Пенсійний фонд інформує», «Центр зайнятості інформує». Ця робота спрямована на підвищення рівня інформованості населення, щодо діяльності органів місцевої влади та місцевого самоврядування.

Незмінним атрибутом інтер'єру публічних бібліотек району є рекламні інформаційні стенди, плакати. Серед рекламних плакатів виділимо оголошення, афіші, календарні плани проведення масових заходів, інструктивно-методичні плакати та ін. На стендах міститься інформація про бібліотеку, її послуги та продукцію з метою оповіщення про неї відвідувачів і стимулюванні попиту на ці послуги і продукти. Рекламні плакати можуть бути самостійним видом реклами, але найчастіше стають складовою частиною інформаційного стенду.

В умовах суверенної і незалежної правової держави особливо важливе значення набуває виховання у населення  правової культури, з рівнем якої безпосередньо пов’язана ефективність докорінних перетворень у нашій країні. Правова освіта має здійснюватися в органічному зв’язку з реальними подіями, щоб люди усвідомили свій взаємозв’язок з іншими членами суспільства, відчули відповідальність перед державою, громадянами якої вони є.  Саме бібліотека відіграє важливу роль у формуванні правової культури громадян . Вона найбільш доступна установа, яка володіє документально – інформаційними ресурсами з питань права.  Бібліотеки району працювали на реалізацію Національної програми правової освіти населення, районної програми правової освіти населення на 2011 – 2015 рр.  

 Софіївська центральна районна бібліотека плідно співпрацює з Софіївським районним управлінням юстиції. Щороку розробляються спільні плани проведення правоосвітніх та правовиховних занять. У 2015 році спільно в рамках роботи громадської приймальні з надання безоплатної правової допомоги Софіївського районного управління юстиції та роботи центру Правової інформації при бібліотеці організовано інформаційну годину про діяльність Міністерства юстиції України щодо спрощення реєстраційних послуг «Електронні сервіси – нові стандарти надання реєстраційних послуг» та заходи Всеукраїнського тижня права.

\\loner-xp\документы\фото 2015 року\правовий центр\100_2853.jpg

В рамках Всеукраїнського тижня права:

- правовий лабіринт «Як я знаю свої права» - Жовтнева СБ

- конкурс дитячого малюнку «Мої права і обов′язки» - Веселопільська СБ

- книжкова виставка «Закон про мене, мені про закон» - Новоюлівська СБ

- година кросвордів «Символи України» - Водянська СБ

- відео-подорож «Закон на стражі дитинства» - Софіївська СБ

- казкова правова лотерея – Вишнева СБ

- огляд періодичних видань «По сторінкам правової періодики» - ЦРБ

- тематична книжкова виставка літератури «Є право, значить, - є надія» - Миколаївська СБ

- години спілкування: «Конвенція про права дитини», «Мої права», «Свідомість і право», «Права, свободи та обов’язки неповнолітніх в Україні», «Права в суспільстві» - Девладівська, Першотравенська, Жовтнева,Запорізька, Сергіївська СБ

- урок правознавства «Мир і щастя - не дива, тільки знай свої права»

Жовтянська СБ

- інформ-година «Королева конвенція» - РДБ

- виставка інформаційно-правової літератури «Влада для громади» - ЦРБ

Протягом Всеукраїнського тижня права в бібліотеках району були проведені різноманітні заходи, присвячені правовій просвіті населення.

ЦРБ було проведено День періодики «Місцеве самоврядування. Як досягти успіху» (до Дня місцевого самоврядування), день періодики «Конституція –паспорт держави», День інформації «Законодавство України:реалії та перспективи», День періодики «Держава і соціальний захист».

Сільські бібліотеки провели:правову годину «Сімейне право» (ВишневаСБ), диспут «Молодь і протиправна поведінка» (Нововасилівська СБ)

бесіду «Світ юридичних професій» (Новоюлівська СБ), правову бесіду «Захист прав людини в Україні»(Миколаївська СБ); турнір правознавців «Вивчаю право, розумію обов'язок, бережу честь» (Водянська СБ).

Ключовим принципом довідково-інформаційного обслуговування був і залишається принцип загальнодоступності інформації. Протягом року в режимі «запит-відповідь» здійснювалось оперативне задоволення інформаційних потреб користувачів, як у традиційній так і у електронній формі. Надавалися відповіді на разові тематичні запити, які містять відомості з певної теми, або відомості про наявність чи місцезнаходження документу, фактичні відомості. Слід зазначити, що зростає кількість запитів на фактографічну і аналітичну інформацію, бібліографічні дані в електронному форматі. Усі запитання та відповіді зберігаються в «Архівах виконаних довідок», які є в усіх бібліотеках . Такі архіви формуються з метою скорочення часу пошуку, звернення до вже раніше знайденої інформації, аналізу якості виконаних довідок.

Бібліотека сьогодні виконує важливу місію - надання права вільного доступу до Інтернет - ресурсів. Інтетнет-центр при районній бібліотеці обладнаний 5 комп’ютерами, до послуг користувачів принтер, сканер. Також у наявності є веб-камери, що дають можливість нашим користувачам спілкуватися в Skype режимі. \\loner-xp\документы\фото 2015 року\читачі\100_1529.jpg

У Інтернет - центрі жителям селища та району наші фахівці надавали допомогу швидко зорієнтуватися в інформаційному потоці, вибрати надійне джерело і отримати максимум достовірної інформації з необхідних питань.

В 2015 році послугами Інтернет-центру при районній бібліотеці скористалися 3708 користувачів. Основними користувачами були учні, студенти, організатори дитячого читання - вчителі загальноосвітніх шкіл, викладачі, вихователі та батьки, безробітні та інші.

Протягом року наші користувачі проходять навчання основам комп’ютерної грамотності та роботі в Інтернет-мережі (303 користувача) .

Робота центру була спрямована на те, щоб не лише навчити користуватися Інтернет-ресурсами, а й орієнтувати користувачів на кращі сайти, всебічно показати можливості  Інтернету для дозвілля, навчання та спілкування. Відбувається це шляхом організації різноманітних заходів. \\loner-xp\документы\фото 2015 року\читачі\100_2873.jpg

Цікавими та пізнавальними протягом року були віртуальні подорожі, мандрівки, екскурсії, тренінги, огляди, відео мандрівки, медіа-подорожі. Їх тематика: «Мандруємо світом», «Всесвіт книги», «Міфи і реалії давньогрецьких олімпіад», «Інтернет на канікулах», «Є право – значить є надія», «Чарівний світ зимових свят», «Життя твоє – безцінний дар», «Свята народів Європи», «За книгою в електронний світ» та інші.

Поєднуючи традиційні та нетрадиційні форми інформаційно-бібліографічної роботи  діяльність сільських бібліотек спрямована на задоволення запитів читачів на книгу та інформацію, розширення функції бібліотек, підвищення ролі книги в житті людини.

Доступність інформації в сучасних умовах багато в чому залежить від стану

довідково-бібліографічного апарату (ДБА) бібліотеки, який упродовж року

поповнювався матеріалами із збірників, періодичних видань і видань, що

продовжують виходити. Бібліотечні працівники оперативно відображали в систематичній картотеці статей матеріали, які мали актуальну й практичну цінність, пізнавальне значення для вивчення історії й розвитку суспільства. Відкрито нові рубрики: «Благодійні фонди», «Народні обранці», «Пенсійна реформа», «Наші меценати», «Держкомзем», «Місцеві вибори-2015». В 2015 році створено нові картотеки: «Картотека апарату управлінь та відділів РДА» та картотека депутатів «Обрані народом». Картотека «Запитуйте – відповідаємо» містить юридичні консультації з різних питань.

Центральна районна бібліотека постійно проводить зустрічі з депутатами районної та селищної ради з громадою нашого селища: діалог «Турбота про людей не словом, а ділом», інформаційний огляд «Долю селища творять його жителі», круглий стіл «Наш район на карті України» .

\\loner-xp\документы\фото 2015 року\профорієнтація\100_2044.jpg

В ЦРБ проходять круглі столи, семінари та інші заходи з спеціалістами центру зайнятості, управління соціального захисту населення, центру соціальних служб, відділу освіти.

Важливою умовою формування позитивного іміджу бібліотечних закладів в суспільстві є встановлення взаєморозуміння, творчих відносин  бібліотек як з традиційними партнерами у сфері культури,  так і з іншими:  громадськими організаціями, органами юстиції,  ЦСССДМ тощо. 

Бібліотечні заклади нашого району  тісно співпрацюють із сільськими радами, клубами та будинками культури, загальноосвітніми школами, дитячими садками. Виконуючи роль соціальних центрів сільських  громад, публічні бібліотеки беруть активну участь у виборчих кампаніях, сільських зборах, сесіях сільських рад.

ЦРБ організувала і провела круглий стіл «Державна соціальна допомога», який відбувся за участю фахівців податкової інспекції, управління соціального захисту населення , управління юстиції, управління Пенсійного фонду України, районного центру зайнятості.

В рамках реалізації проекту «Бібліотеки і виборчий процес» навчаємо бібліотекарів і виборців конституційних прав» на базі ЦРБ було проведено 2 вебінари: «Вибори як елемент демократії. Виборчі права громадян України та механізми їхньої реалізації», «Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».


Була приділена значна увага в роботі з людьми з особливими потребами (інваліди, внутрішньо переміщені особи та інші).\\loner-xp\документы\фото 2015 року\н.обслуговування\8 травня 005.jpg \\loner-xp\документы\фото 2015 року\н.обслуговування\100_1804.jpg

Протягом року бібліотека продовжувала плідну співпрацю з Софіївським районним стаціонарним відділенням для тимчасового та постійного проживання при Софіївському терцентрі. Для них були організовані різні благодійні акції, привітання з святами. Пенсіонери та інваліди, що проживають у відділенні та працівники відділення постійно отримують послугу від районної бібліотеки «Книга додому».

Довідково-бібліографічне обслуговування (ДБО) користувачів здійснюється в режимі «запит-відповідь» на базі ДБА та з використанням електронної бази даних шляхом виконання усних, фактографічних та бібліографічних довідок. У 2015 році загальна кількість виконаних довідок становила 5569.

Однією з головних функцій бібліотеки є формування інформаційної культури, яка включає традиційну бібліотечно-бібліографічну культуру й вміння оперувати інформацією з використанням сучасних комп’ютерних технологій. У практиці все частіше застосовуються консультації користувачів для самостійного пошуку літератури в каталогах, картотеках, бібліографічних посібниках (протягом року їх надано 644). \\loner-xp\документы\фото 2015 року\працівники бібліотеки\100_3701.jpg\\loner-xp\документы\фото 2015 року\працівники бібліотеки\100_3706.jpg

У довідково-бібліографічній роботі важливим є використання електронних ресурсів та впровадження інформаційних технологій. В районній бібліотеці впроваджуються нові послуги: інформаційна допомога у підборі матеріалів для практичних робіт, контрольних, рефератів, курсових робіт. Стало набагато легше і швидше виконувати письмові бібліографічні довідки, зростає попит на бібліографічні дані в електронному вигляді.

Продовжують бути актуальними бібліотечно-бібліографічні заняття, які проходять у різних формах роботи: бесіди, огляди, практичні заняття, екскурсії, бібліографічні огляди. Протягом року здійснюється довідково-інформаційне і бібліографічне обслуговування фахівців адміністрації та місцевого самоврядування, освіти, культури. Абонентам групової та індивідуальної інформації раз надається найновіша інформація у вигляді інформаційних та бібліографічних списків літератури. Кількість абонентів інформації – 82, надано інформації –1220.

Під час місячника, приуроченого до Всеукраїнського дня бібліотек, для учнів ліцею та старшокласників проведено консультації щодо користування довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки, ознайомлення з методикою пошуку літератури в каталогах і картотеках. Стали традиційними екскурсії до районної бібліотеки для учнів шкіл району, особливо з початком літніх канікул. В бібліотеках змістовно та цікаво проходять такі заходи, як Дні нової книги, Дні інформації, Дні періодики, Дні поезії: «Найкраща українська книга», «Спортсмени нашого краю», «У вінку духовної краси» (ЦРБ, Миколаївська, Девладівська СБ).

З метою формування інформаційної культури в бібліотеках проведено Дні інформації: «Як білих журавлів, як первоцвіт ранковий, як старовинний спів цінуймо рідне слово», «Визволителі нашого села», «Публічна бібліотека: сучасний імідж», День спеціаліста «Національна культура – крок у завтра»(ЦРБ), День бібліографії «Храм духовності і знань». Популярністю серед користувачів бібліотеки користуються бібліографічні огляди: «Бібліографічна продукція ЦРБ», «Майстри пера рідного краю», «Козацька слава та відвага», віртуальні виставки та виставки світлин «Дніпропетровщина в творах письменників».

Проведено бібліотечні уроки на теми «Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки - помічник у виборі книг», «Книги, що знають все».

В ЦРБ цікаво пройшов День нової книги «Нові книги! Нові герої! Нові імена!» та День бібліографії «Світ сучасної книги». Пізнавальними також були віртуальні подорожі та екскурсії «Головні бібліотеки України»,»ТОП-10:Книги всіх поколінь», «BOOK-симпатія», інформ –ревю «Час. Книга. Ми».\\loner-xp\документы\фото 2015 року\книжкові виставки\100_1708.jpg

Робота бібліотек району постійно популяризується в соціальних мережах, зокрема в «Однокласниках», «Вконтакте», «Фейсбуці». Центральна районна бібліотека та районна дитяча бібліотек мають власний блог.

З метою вдосконалення фахової майстерності бібліотечних працівників, поширення кращого досвіду роботи на базі центральної районної бібліотеки проведено  семінар-практикум «Довідково – бібліографічне обслуговування користувачів в бібліотеках».

Публічні бібліотеки району на сучасному етапі залишаються загальнодоступним і практично безкоштовним джерелом отримання різноманітної інформації для всіх верст населення. Значно ускладнює якість інформаційно - бібліографічної роботи бібліотек відсутність достатньої кількості книг та періодичних видань юридичної, економічної та громадсько – політичної тематики.

Та незважаючи на труднощі в ЦРБ та бібліотеках району бібліографічна інформація доступна кожному користувачу, орієнтує його в океані бібліографічної інформації і спрямована на задоволення інформаційних потреб кожного, хто цього потребує.e:\л. бугай\картинки\stepbystep_camoun-20110410201057.jpg


9. Соціокультурна та просвітницька

діяльність бібліотек району

Привабливий образ бібліотеки сьогодні – багатогранний. Бібліотека потрібна людям як джерело інформації, як шлях до душі кожної людини. Вона повинна створювати для своїх користувачів максимально комфортне середовище, бути відкритим будинком для усіх тих, кому потрібна книга та психологічне розвантаження. Тому так важливо сьогодні не обмежуватися традиційними формами роботи, а шукати нові шляхи популяризації бібліотечних ресурсів, розповсюдження знань, формування культури і духовності підростаючого покоління. Тільки так бібліотека зможе відстоювати у суспільстві свій позитивний імідж і завжди буде залишатися втіленням нового і незнаного. e:\л. бугай\картинки\fff - 0001.jpg


Як не любить той край, де вперше ти побачив

Солодкий дивний світ, що звав життям,

Де вперше став ходить і квіткою неначе

В його теплі зростав і усміхався квітам.

 (В. Бичко)

  Любов до рідного краю, до землі, до людей, що її заселяють, є спільною турботою про те, щоб він був багатшим, красивішим, культурнішим. Для того потрібно добре знати його історію, природу, економіку, етнографію і культуру. Тому одним із пріоритетних напрямків роботи бібліотек району є краєзнавча робота.

Сьогодні, в час духовного відродження України, значно збільшився інтерес читачів до її історичного минулого, зростає роль краєзнавства, зокрема його культурно-мистецьких, літературних напрямів. Саме бібліотека формує особистість на ґрунті історії, культури, традицій народу.

Одним із аспектів краєзнавчої роботи є формування і достатньо різноманітне використання фонду краєзнавчої літератури. Він включає в себе книги, статті про область в цілому та про Софіївський район, інші краєзнавчі матеріали, в яких висвітлюється економічний стан краю, історичні і культурні особливості району, екологічні проблеми, а також твори місцевих письменників, поетів, публікації про видатних людей краю та ін. Краєзнавчі документи виділено окремо у краєзнавчий куток, що розміщений у читальному залі центральної бібліотеки. Тут зосереджено всі цінні видання, які користуються попитом у користувачів.

\\loner-xp\документы\методист\мар\'ївка фото звіт 2015\dscf5603.jpg\\loner-xp\документы\фото 2015 року\краєзнавство\100_1618.jpg


c:\users\public.test\desktop\dscf4414.jpg

З метою популяризації літератури про рідний край працівники бібліотек району використовують різні форми роботи, серед яких є традиційні, а також нові. У Софіївській центральній районній бібліотеці для популяризації літератури про рідний край було організовано цикл заходів: бібліографічний огляд літератури «Вони закохані у слово й рідну землю» (Письменники- ювіляри Дніпропетровщини 2015 року), літературний куточок «Повниться талантами з народу Придніпров’я -людям на добро» та літературний колаж «Краю мій, оспіваний словом», історико-інформаційний екскурс «Дніпропетровщина у полум’ї війни», «Нашу пам'ять обпалює вічний вогонь», літературні вітрини «Тут колись шаблі вершили свою долю», «Село моє рідне, ти маленька моя батьківщино, працьовиті, відважні мої земляки – то найкраща твоя Берегиня». Цікаво і змістовно пройшов у відділі обслуговування День краєзнавства «Нас всіх ріднить земля Дніпропетровська», а для ознайомлення користувачів з цікавими фактами про Софіївщину для користувачів до Дня селища було організовано прес-калейдоскоп «Добрий день рідне селище» та інформ-дайджест «Софіївка на сторінках преси».

Враховуючи інтерес відвідувачів до подій минулого у Миколаївській та Сергіївській СБ ведеться копітка пошукова робота, основою якої є вивчення історії села, відродження імен видатних діячів краю, збирання легенд, переказів старожилів тощо. А краєзнавча мандрівка «Сторінки історії рідного краю» допомогла молодому поколінню вивчити та осмислити свою історію. Також було проведено урок народознавства «Оберіг захистить весь рід», міні-салон «Творчість наших мешканців». В Андріївській СБ проведено презентацію книжкової виставки «Я тільки там жадаю жити, де виросла душа моя» та годину краєзнавства «В селі моєму – моя доля», а також відбулися родинні зустрічі «Історія моєї родини в історії мого села»,що мали великий успіх серед жителів села. Ця зустріч об’єднала всіх у найважливішій справі – вихованні нового покоління та у сподіванні радісного завтра.

А в с. Вишневому було організовано свято села «Куди б мене дорога не вела, думки мої із рідною землею». Учасники художньої самодіяльності та вихованці дитячого садка дарували глядачам свою радість і тепло. Спонсори свята подарували батькам у яких народилися малюки та сімейну пару, яка прожила разом 60 років. В гарному настрої для присутніх відбулися веселі конкурси та «Караоке на селі». Не залишилися гості свята і без смаколиків. Завідуюча Вишневою СБ тісно співпрацює з Будинком культури, школою, дитячим садком,тому спільні заходи завжди мають резонанс серед місцевої громади.

70-річниця Великої Перемоги – найбільш знаменна подія 2015 року. За Указом Президента України «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни»  8–9 травня 2015 року Україна та світ вшановували пам’ять мільйонів, що стали жертвами буремних подій Другої світової війни. З метою гідного вшанування подвигу Українського народу, його вагомого внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, висловлення поваги усім борцям проти нацизму, турботи про живих ветеранів війни, учасників українського визвольного руху цього періоду, а також увічнення світлої пам’яті про загиблих Героїв, воїнів, жертв війни публічні бібліотеки Софіївщини активно взяли участь в обласному читацькому марафоні «Пам’ять – нескінченна книга». На початку року кожною бібліотекою було складено план заходів по участі в Марафоні. (Зведений план заходів бібліотек району додається). А Жовтнева сільська бібліотека розробила цільову комплексну програму «Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і подих останній», Водянська сільська бібліотека працювала над втіленням цільової комплексної програми «Книга увічнює пам’ять».\\loner-xp\документы\фото 2015 року\8 травня\8 травня 066.jpg

З метою методичного забезпечення для бібліотечних працівників було проведено районний семінар «Героїко-патріотичне виховання як фактор консолідації українського суспільства».

Популяризації документів про події Другої світової війни сприяла організація книжкових панорам, виставок, переглядів: «Шана - за подвиг, вдячність - за мир»(Вишнева СБ), «Юні герої війни» (Нововасилівська, Веселопільська СБ), виставка – інсталяція «З пам′яттю про незабутнє» (Миколаївська, Андріївська, Першотравенська СБ), «Незаслужено забуті книги про війну» (Ордо-Василівська, Макортівська СБ). У центральній районній бібліотеці діяла книжково-ілюстративна виставка-інсталяція «Подвиг! Перемога! Пам’ять!», в Девладівській сільській бібліотеці організовано репортаж з книжкової виставки «Книга увінчує пам’ять» та перегляд літератури «Біль війни і свято Перемоги».
c:\documents and settings\all users\документы\света\70\ми\100_1439.jpg
c:\documents and settings\all users\документы\света\70\ми\100_1828.jpg Література, яка була представлена на виставках, мала на меті ознайомити сучасних користувачів з творчістю письменників, які брали участь у визвольних боях проти фашистської навали та письменників, що писали про війну.

Поезія М.Бажана, П.Воронька, А.Малишка – це невмируща пам’ять про грізні битви, непоправність втрат, відповідальність живих перед пам’яттю загиблих. Художні твори О.Довженка, О.Гончара, Б.Васильєва, Л.Первомайського,

В.Бикова привернули увагу читачів і нагадали нинішнім поколінням про страшні роки війни. За допомогою виставок бібліотекарі підтримували читацький інтерес до літератури про війну.

Заходи по відзначенню Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги

набули нового змісту. В своїй діяльності бібліотеки перенесли акцент з історії військових дій на історії конкретних людей. В бібліотечних закладах відбувалися зустрічі з ветеранами війни, солдатськими вдовами, дітьми війни. Так, Водянська сільська бібліотека провела зустріч «І згадка пам’ять розтривожила», на захід був запрошений онук Героя Радянського Союзу О.П. Гончарова, який загинув при визволенні села. Цією бібліотекою спільно з школою проведено велику пошукову роботу по увіковіченню пам’яті воїна-визволителя села Гладкого Порфирія Івановича.

Надовго запам’ятається присутнім вечір-спогад «Коли згубило зорі в гороскопі моє дитинство вбите на війні», що провела центральна районна бібліотека. На вечір були запрошені діти війни, які поділилися своїми спогадами. Захід пройшов в теплій задушевній атмосфері.

c:\documents and settings\all users\документы\фото 2015 року\діти війни гармонія\100_3604.jpg

c:\documents and settings\all users\документы\фото 2015 року\діти війни гармонія\100_3589.jpg

Працівники бібліотеки і гості читали відомі поезії про війну, виконували пісні своєї юності.

Свято зі сльозами на очах відбулось в Софіївській сільській бібліотеці. Вечір-спогад «Пам’ять про велику війну» зібрав як користувачів бібліотеки старшого покоління, так і молодь. Гості ділились спогадами про далекі дні воєнного дитинства, зачитували фронтові листи своїх батьків.

Напередодні Дня Перемоги, річниці визволення України, Дня скорботи і вшанування жертв війни, Дня партизанської слави у бібліотеках відбувалися традиційні заходи: урок пам'яті «Шляхами подвигу і слави» (Любимівська СБ), година спогадів і спілкування «Як визволяли рідне село» (Авдотівська СБ), година цікавих повідомлень «Нагороди періоду Великої Вітчизняної війни» (ЦРБ), година пам’яті «Вдячні нащадки пам’ятають» (Володимирівська СБ), урок мужності «Вічна слава героям! Ми низько вклоняємось їм» (Андріївська СБ) та інші. В Петрівській та Сергіївській бібліотеках цікаво пройшов відкритий діалог з молоддю «А ти зміг би повторити подвиг дідів?».c:\documents and settings\loner\рабочий стол\софіївська сб 70.р\новая папка (4)\pa310115.jpg

Сприяли патріотичному вихованню підростаючого покоління вуличні акції «Мирне небо» (Новоюлівська СБ), «Шануймо живих, пам’ятаймо загиблих» (Петрівська СБ), флешмоби «Салют, Перемого!» (РДБ), «Подвиг. Перемога. Пам’ять» (ЦРБ).


c:\documents and settings\all users\документы\света\70\ми\13rm_l4psme.jpg

c:\documents and settings\all users\документы\света\70\ми\8 травня 055.jpg

Представлений користувачам районної бібліотеки фотоколаж «Пишаюсь прадідом своїм» особливо зворушив відвідувачів, адже читачі знайшли на стенді фото своїх дідусів та бабусь, своїх батьків, які пройшли нелегкими дорогами тієї страшної війни та відбудовували нашу країну.

Новою формою роботи бібліотек спільно з волонтерами та громадськими організаціями стали волонтерські рейди «Зона дії – учасники бойових дій» (Жовтнева СБ), «Шана за подвиг, вдячність за мир» (Першотравенська СБ).

Активно і плідно співпрацювали бібліотеки з закладами освіти, культури, органами влади, громадськими організаціями. Зацікавленість користувачів викликали заходи, що проводились не тільки в бібліотеках, а й щколах, ліцеї, дитячих садках, на виробничих ділянках і в місцях масового зібрання мешканців населених пунктів.

З нагоди величного свята - 70-річниці Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні бібліотеками були організовані акції «Привітай Ветерана» (Першотравенська СБ), «Провідай ветерана» (Вишнева СБ). Благодійну акцію «Зігрій теплом ветерана» працівники районної бібліотеки спільно з районним Будинком культури провели для мешканців будинку пристарілих.c:\documents and settings\all users\документы\света\70\ми\8 травня 028.jpg\\loner-xp\документы\фото 2015 року\н.обслуговування\8 травня 023.jpg
\\loner-xp\документы\фото 2015 року\н.обслуговування\8 травня 011.jpg
Минають роки, відлітають у вічність. Виповнилося вже багато років з часу визволення нашої країни від фашистських окупантів. Діти дізнаються про страшні роки з розповідей рідних, телебачення, прочитаних книг. В їхніх маленьких сердечках виникнуло бажання викласти частину того болю, переживання на аркуш паперу. В Володимирівській і Мар’ївській сільських бібліотеках було організовано конкурси дитячих малюнків «Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні».

\\loner-xp\документы\сільські\перемога\p1070477.jpg


Кожна дитина, яка працювала над своїм малюнком, вклала частинку свого серця, своєї душі. І дай Боже, щоб вогник співчуття, доброти, ніколи не згас у їхніх душах. Адже в людині, у якої немає в душі минулого, не може бути майбутнього. c:\documents and settings\all users\документы\света\70\володим\img_5234.jpg

Звичайно, на сьогоднішній день, працівники наших бібліотек активно використовують у своїй роботі сучасну комп’ютерну та мультимедійну техніку. Застосування мультимедійного обладнання при проведенні масових заходів, творчих акцій, організації книжкових виставок, дає змогу більш яскраво та наочно ознайомити користувачів із різноманітною інформацією. Так, до 70-річчя Перемоги, працівники районної бібліотеки, Вишневої та Софіївської сільських бібліотек проводили відео екскурсії «Українці в європейському русі Опору в роки Другої світової війни», заочні подорожі містами-героями та відомими музеями бойової слави. Постійний інтерес у читачів викликала робота бібліотечних кінозалів ЦРБ,РДБ, Вишневої та Софіївської сільських бібліотек. Читачі мали змогу переглянути кращі художні фільми про Другу світову війну за мотивами відомих літературних творів. Пам’ять про Другу світову війну, про перемогу над нацизмом непідвладна часові, а тому передаватиметься від покоління до покоління. Таке не забувається!

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Звіт про роботу публічних бібліотек Софіївського району за 2015 рік iconЗвіт про діяльність публічних бібліотек Верхньодніпровського району за 2016 рік м. Верхньодніпровськ Пріоритети діяльності. Завдання року
В 2016 році публічні бібліотеки Верхньодніпровського району продовжували накопичувати досвід щодо впровадження інноваційних бібліотечних...
Звіт про роботу публічних бібліотек Софіївського району за 2015 рік iconЗвіт миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва за 2015 рік Миколаїв 2016 І. Наші здобутки
Організація дистанційного онлайн-навчання сільських бібліотекарів публічних бібліотек області на окремому модулі бібліотечного сайту...
Звіт про роботу публічних бібліотек Софіївського району за 2015 рік iconIi. Робота бібліотек області з юнацтвом Мережа бібліотек
Мережа бібліотек області станом на 01. 2015 року становить 576 книгозбірень, з них: обласних та 573 публічних бібліотек. В області...
Звіт про роботу публічних бібліотек Софіївського району за 2015 рік iconЛ. М. Кречко з в І т про роботу полтавської міської централізованої бібліотечної системи за 2015
Робота бібліотек цбс в 2015 році відбувалася в рамках виконання плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи в області на 2011-2015...
Звіт про роботу публічних бібліотек Софіївського району за 2015 рік iconЗвіт про проведену виховну роботу в Конотопському медичному училищі комунальному закладі Сумської обласної ради за 2015-2016 навчальний рік
Конотопському медичному училищі комунальному закладі Сумської обласної ради за 2015-2016 навчальний рік
Звіт про роботу публічних бібліотек Софіївського району за 2015 рік iconЗвіт про роботу Національного культурного центру України в Москві за 2013 рік зміст вступ
Офіційні візити
Звіт про роботу публічних бібліотек Софіївського району за 2015 рік iconЗвіт про роботу бібліотеки ім. В. Маяковського цбс дніпровського району за 2004 рік зміст І. Персонал бібліотеки. Друзі бібліотеки. П. Наші читачі. Ш. Бібліотека читачам
В рамках професійного спілкування, ціль якого – поглиблення професіоналізму, розширення світогляду, а також колективне обговорення...
Звіт про роботу публічних бібліотек Софіївського району за 2015 рік iconЗвіт про роботу Національного культурного центру України в Москві за 2014 рік зміст вступ
Державні свята та ювілейні дати
Звіт про роботу публічних бібліотек Софіївського району за 2015 рік iconЗакону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
Затвердити звіт про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами району за 2013-2014 навчальний рік (додається)
Звіт про роботу публічних бібліотек Софіївського району за 2015 рік iconОбласна універсальна наукова бібліотека
Краєзнавча робота бібліотек Сумщини як фактор соціокультурного розвитку громади : оглядова довідка з досвіду роботи публічних бібліотек...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка