depart/PedagogicsDisciplines/resource/file
  О. Д. Шуляр Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
depart/Historiography/resource/file
  Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин
depart/PedagogicsDisciplines/resource/file
  Р. В. Дудик Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
depart/PedagogicalPsychology/resource/file/Інформаційний пакет ЄКТС
  Анотації навчальних дисциплін відповідних напрямів підготовки (назва дисципліни, статус, рік/семестр, мета, завдання, зміст дисципліни, викладацький склад, тривалість, оцінювання). Методологічні та теоретичні проблеми психології викладач
depart/SocialPedagogics/resource/file
  Ірина барган повернись у реальність
depart/Philosophical/resource/file
  European credit transfer system ects – інформаційний пакет
depart/SlavsHistory/resource/file
  “хіх – хх” ббк 63. 3(4Укр)52 Любов Сливка епістолярна спадщина та мемуари
  Ббк 3. Ганна Скорейко, Ірина Яворська
  477. 3/. 86) Ббк 63. (4 Укр) Василь Бурдуланюк українська археологія галичини ХІХ – першої третини ХХ століть
depart/PoliticalProcess/resource/file
  Методичні рекомендації для студентів історичного факультету
depart/Musicology/resource/file/Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації для вивчення, організації самостійної роботи студентів та практичних модулів з дисципліни «Історія хорової музики»
depart/FrancePhilology/resource/file
  «Національна література країни, мова якої вивчається» Séminaire №1 La littérature du Moyen Âge et de la Renaissance
depart/Historical/resource/file
  Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Семінар Тема. Лінгвістичні засади методики навчання дітей української мови (2 год.)
depart/Philosophical/resource/file
  European credit transfer system ects – інформаційний пакет
depart/PedagogicsDisciplines/resource/file
  Кафедра мистецьких дисциплін Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки За загальною редакцією доцента М. В. Вовка Івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2007 р
depart/Philosophy/resource/file/program-sociolog
  Л. Б. Стручкова-Гуменна методи збору соціологічної інформації навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки «Соціологія»
depart/SlavsHistory/resource/file
  Владислав Яценко " ліберальна візія"
depart/andrii.bilas/resource/file
  До перекладацької методики григорія кочура: відтворення розмовно маркованого компонента художнього тексту засобами цільової мови
depart/SlavsHistory/resource/file
  “1890/1895” ббк 3. (4 Укр) 52 Андрій Королько
depart/PedagogicsDisciplines/resource/file
  Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією доцента М. В. Вовка Випуск II івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2008
  Г.Є. Стасько Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
depart/marta.shevchenko/resource/file
  Кобзарський епос як складова української музичної народної творчості у статті розглянуто кобзарський епос, починаючи від «Літопису Руського»
depart/Kolomiya/resource/file
  European credit transfer system ects інформаційний пакет галузь знань: 01 Освіта Спеціальність: 014 Середня освіта Спеціалізація: Українська мова І література
depart/Political/resource/file
  Історія політичної думки україни
depart/iryna.babii/resource/file
  Рекомендована література
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  І. Котляревський (малюнок Т. Г. Шевченка) Дитячі роки Івана Котляревського Біографія
images/department/tpe/new2014/Navchalno-metodychni-materialy2014/Innovaz_rozvyt_ekon
  Тема Інновації І циклічність економічного розвитку
departments/biblioteka/wp-content/uploads/2017/02
  Літературознавство
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS/pohatkove
  1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи
  Лекція 3 Тема лекції: "Методи педагогічної діагностики" План
depart/Historical/resource/file
  Цепенда ігор Євгенович
depart/PedagogicsDisciplines/resource/file
  Тематика курсових робіт з хореографії для студентів V курсу спеціальності «Початкова освіта. Хореографія»
departments/biblioteka/wp-content/uploads/2015/04
  Літературознавство
departments/biblioteka/wp-content/uploads/2016/01
  Педагогіка 74. 04(0)я43 c-43 Challeges of contemporary education – theoretical and empirical contexts. – Drohobych : б в., 2014. – 178 c. (1 прим.)
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  "Суржик і культура мовлення"
  Шевченко очима молоді
depart/PedagogicalPsychology/resource/file/Практика студентыв
  Методичні рекомендації для студентів-практикантів Розробила: доц. Макарова Л.І. Івано-Франківськ 2015
depart/hanna.marchuk/resource/file
  Практичне заняття №1 періодизація життєвого І творчого шляху план
depart/UkraineHistory/resource/file
  Основні наукові публікації Райківського Ігоря Ярославовича Монографічні видання
depart/Kolomiya/resource/file
  Програма навчального курсу «Дошкільна лінгводидактика»
depart/ExperimentalPsychology/resource/file
  О. В. Федик психологічні основи сексуальності: Матеріали для самопідготовки до семінарських занять
depart/Political/resource/file
  Робоча програма навчальної дисципліни сучасні проблеми міжетнічних та міжцивілізаційних взаємин у теоретичному та практичному вимірах
depart/ForeignLanguages/resource/file
  Монолатій Тетяна Петрівна
depart/SlavsHistory/resource/file
  “1944/1958”: 29. 73 Ббк 63. (4 Укр) Cергій Гордійчук український національно-визвольний рух на закарпатті
depart/liubomyra.iliichuk/resource/file
  Характеристика педагогічної діяльності
depart/Iryna.Malynovska/resource/file
  Тема 1 держава І право стародавнього сходу
depart/SlavsHistory/resource/file
  +37. 014. Ббк 63. 1(Укр) Василь Жупник депортаційні процеси 1944-1953 рр. На території західних областей урср як засіб тоталітарного “упокорення”: історіографічний аспект
  Ббк 63. 3(4Укр)52 Юрій Яковлєв роман яросевич – провідний діяч рурп у першій половині 1890-х рр
departments/biblioteka/wp-content/uploads/2017/02
  Художня література
depart/Historiography/resource/file
  Методичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання
text/departments/doc
  Журналістика, філологія та медіаосвіта”
  Журналістика, філологія та медіаосвіта”
ua/text/educational_services/departments
  European credit system інформаційний пакет психолого-педагогічного факультету напрями підготовки: 030102 Психологія
depart/Historical/resource/file
  Основні питання з дисципліни
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Методичні рекомендації з курсу "Література для дітей дошкільного віку з методикою" для напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта»
depart/SlavsHistory/resource/file
  Ббк 63. Петро Федорчак, Тетяна Федорчак розвиток чеської та словацької культури
depart/PedagogicalPsychology/resource/file/Інформаційний пакет ЄКТС
  Глосарій термінології з навчальних дисциплін. Методологічні та теоретичні проблеми психології (Карпенко З. С.): Теорія
depart/SlavsHistory/resource/file
  Ббк 3. (4 Укр) Василь Педич, Ярослав Штанько інституалізація української історіографії в галичині ХІХ – початку ХХ століття: методологічні проблеми вивчення
depart/PreschoolEducation/resource/file
  А. А. Сбруєва порівняльна педагогіка
depart/KolPed/resource/file
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
depart/PedagogicsDisciplines/resource/file
  Кафедра мистецьких дисциплін початкової освіти Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією професора М. В. Вовка Випуск IV івано-Франківськ 2010
depart/KolPed/resource/file
  Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План
departments
  В. О. Безкровна Л. В. Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту (локомотиви): Навчальний посібник
depart/PedagogicsDisciplines/resource/file
  Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією професора М. В. Вовка Випуск IIІ івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2009
depart/mariia.holianych/resource/file
  М. Голянич, Р. Стефурак, І. Бабій Словник лінгвістичних термінів: лексикологія, фразеологія, лексикографія Івано-Франківськ 2011
directory depart  


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка