depart/PedagogicsDisciplines/resource/file
  О. Д. Шуляр Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
resources/deutchland/mignarodni_vidnos
  Комплексне країнознавство
res/ftf
  Програма фахового іспиту для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем „ Магістр
depart/Historiography/resource/file
  Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин
depart/PedagogicsDisciplines/resource/file
  Р. В. Дудик Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
depart/PedagogicalPsychology/resource/file/Інформаційний пакет ЄКТС
  Анотації навчальних дисциплін відповідних напрямів підготовки (назва дисципліни, статус, рік/семестр, мета, завдання, зміст дисципліни, викладацький склад, тривалість, оцінювання). Методологічні та теоретичні проблеми психології викладач
depart/SocialPedagogics/resource/file
  Ірина барган повернись у реальність
depart/Philosophical/resource/file
  European credit transfer system ects – інформаційний пакет
depart/SlavsHistory/resource/file
  “хіх – хх” ббк 63. 3(4Укр)52 Любов Сливка епістолярна спадщина та мемуари
  Ббк 3. Ганна Скорейко, Ірина Яворська
docs
  Концепція "горизонту" повсякденності у феноменологічній теорії Людвига Лангребе
resources
  Почесні члени та почесні доктори університету: І. Гете, О. Гумбольдт, І. Франко, Л. Толстой
depart/SlavsHistory/resource/file
  477. 3/. 86) Ббк 63. (4 Укр) Василь Бурдуланюк українська археологія галичини ХІХ – першої третини ХХ століть
resurses
  Наукова бібліотека ім. Михайла Максимовича Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
depart/PoliticalProcess/resource/file
  Методичні рекомендації для студентів історичного факультету
files/research
  Вивчення щоденної історії в контексті феноменологічної соціології
depart/Musicology/resource/file/Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації для вивчення, організації самостійної роботи студентів та практичних модулів з дисципліни «Історія хорової музики»
depart/FrancePhilology/resource/file
  «Національна література країни, мова якої вивчається» Séminaire №1 La littérature du Moyen Âge et de la Renaissance
files/deps/oblik
  Складання резюме
depart/Historical/resource/file
  Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад

  Білецький
depart/Philosophical/resource/file
  European credit transfer system ects – інформаційний пакет
res/files/2900
  Вітаємо учасників засідання
resources
  Міжнародні відносини – країнознавство
depart/PedagogicsDisciplines/resource/file
  Кафедра мистецьких дисциплін Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки За загальною редакцією доцента М. В. Вовка Івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2007 р
depart/Philosophy/resource/file/program-sociolog
  Л. Б. Стручкова-Гуменна методи збору соціологічної інформації навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки «Соціологія»
depart/SlavsHistory/resource/file
  Владислав Яценко " ліберальна візія"
depart/andrii.bilas/resource/file
  До перекладацької методики григорія кочура: відтворення розмовно маркованого компонента художнього тексту засобами цільової мови
depart/SlavsHistory/resource/file
  “1890/1895” ббк 3. (4 Укр) 52 Андрій Королько
depart/PedagogicsDisciplines/resource/file
  Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією доцента М. В. Вовка Випуск II івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2008
  Г.Є. Стасько Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
res/geo/infpack
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст
res/chnu.edu.ua/gradinf/2014/programa_vstupnyh_vyprobuvan/1-kol
  Методичні рекомендації до вивчення основних тем 2 Методичні рекомендації до повторення правил з орфографії та пунктуації української мови
res/ftf
  Програма фахового іспиту для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем „ Спеціаліст
resources
  Методичні рекомендації щодо організації роботи гуртків з художньо-естетичного напрямку Методист Солонцова І. О
res/interrel
  Актуальні проблеми зовнішньої політики україни
files/gromad_osvita/resursy/2010_09_20
  Лівун Наталія Анатоліївна
res/chnu.edu.ua/gradinf/2014/programa_vstupnyh_vyprobuvan/5-mag
  Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ магістр
depart/marta.shevchenko/resource/file
  Кобзарський епос як складова української музичної народної творчості у статті розглянуто кобзарський епос, починаючи від «Літопису Руського»
docs
  Про підсумки наукової роботи кафедри у 2015 р та завдання на 2016 р. Проф. Карась А. Ф
depart/Kolomiya/resource/file
  European credit transfer system ects інформаційний пакет галузь знань: 01 Освіта Спеціальність: 014 Середня освіта Спеціалізація: Українська мова І література
/news/02.07.2013
  23 грудня 2014 року
files/unalib/File/resources/recommended-bibliographies
  Відділ мистецтв Мистецький вісник
res/chnu.edu.ua/gradinf/2014/programa_vstupnyh_vyprobuvan/3-bak_skor
  Програма фахового іспиту (творчий конкурс зі спеціальності) для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
res/chnu.edu.ua/gradinf/2014/programa_vstupnyh_vyprobuvan/4-spec
  Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ спеціаліст
dokuwiki/_media/uk/ressources
  Урок 1 Діалог знайомство
depart/Political/resource/file
  Історія політичної думки україни
resurses
  Наукова бібліотека ім. Михайла Максимовича Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
resource/archives
  Електронні бібліотеки української художньої літератури
depart/iryna.babii/resource/file
  Рекомендована література
resources
  Орієнтовний перелік вебінарів у рамках Всеукраїнського педагогічного інтерактивного марафону «Суспільний діалог: актуальні питання освіти»
resized
  Автобіографія Я, Конар Інна Іванівна, народилася 19 травня 1972року у місті Хмельницький в сім’ї службовців. Громадянка України. Позапартійна
res/download
  Ієромонах Роман Василь Шелепко Засновник парафії храму Преображення Господнього в Чорткові Народився: 1969 р. Помер: 2010 р. Біографія ієромонаха Романа Шелепка
files/research
  Наталія Дмитришин Жінка у греко-католицькій священичій сім’ї у Галичині
  Юлія Кисла Українська історична пам`ять: конструювання загально радянської ідентичності в урср
depart/Historical/resource/file
  Цепенда ігор Євгенович
depart/PedagogicsDisciplines/resource/file
  Тематика курсових робіт з хореографії для студентів V курсу спеціальності «Початкова освіта. Хореографія»
resources/files/ppt1
  Німецька служба академічних обмінів (daad)
res/chnu.edu.ua/news/21.11.2013
  Оргкомітет конференції
fileadmin/uba_documents/GTC/resources
  Пояснювальна записка Модуль складається з 2-х розділів які містять тем, зв’язаних між собою змістовими складовими розділ
depart/PedagogicalPsychology/resource/file/Практика студентыв
  Методичні рекомендації для студентів-практикантів Розробила: доц. Макарова Л.І. Івано-Франківськ 2015
depart/hanna.marchuk/resource/file
  Практичне заняття №1 періодизація життєвого І творчого шляху план
res/chnu.edu.ua/gradinf/2014/programa_vstupnyh_vyprobuvan/4-spec
  Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень " спеціаліст"
Files/downloads
  Старокостянтинівський районний методичний кабінет Решнівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
depart/UkraineHistory/resource/file
  Основні наукові публікації Райківського Ігоря Ярославовича Монографічні видання
dni
  Ресурси, які допоможуть Вам у підготовці до зно-2017!
wp-content/uploads/2017/06
  Народний депутат україни
depart/Kolomiya/resource/file
  Програма навчального курсу «Дошкільна лінгводидактика»
depart/ExperimentalPsychology/resource/file
  О. В. Федик психологічні основи сексуальності: Матеріали для самопідготовки до семінарських занять
depart/Political/resource/file
  Робоча програма навчальної дисципліни сучасні проблеми міжетнічних та міжцивілізаційних взаємин у теоретичному та практичному вимірах
depart/ForeignLanguages/resource/file
  Монолатій Тетяна Петрівна
depart/SlavsHistory/resource/file
  “1944/1958”: 29. 73 Ббк 63. (4 Укр) Cергій Гордійчук український національно-визвольний рух на закарпатті
docs
  Резюме Прізвище, ім’я, по-батькові Контактна інформація
depart/liubomyra.iliichuk/resource/file
  Характеристика педагогічної діяльності
depart/Iryna.Malynovska/resource/file
  Тема 1 держава І право стародавнього сходу
upload/STRUKTURA/Instituti_Faculteti/IFMK/Resume
  Резюме махінов Віктор Миколайович
depart/SlavsHistory/resource/file
  +37. 014. Ббк 63. 1(Укр) Василь Жупник депортаційні процеси 1944-1953 рр. На території західних областей урср як засіб тоталітарного “упокорення”: історіографічний аспект
  Ббк 63. 3(4Укр)52 Юрій Яковлєв роман яросевич – провідний діяч рурп у першій половині 1890-х рр
res/chnu.edu.ua/gradinf/2014/programa_vstupnyh_vyprobuvan/5-mag
  Програма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов
  Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ магістр
resources
  Урок №32 В. Сосюра. Патріотичний пафос поезії "ЛюбітьУкраїну!" 1898 1965 Мета І завдання уроку
Files/downloads
  Презентація Книги… «До своїх Киселів повертаюся знов…»
depart/Historiography/resource/file
  Методичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання
res/interrel
  Наукове товариство студентів та аспірантів фіпмв актуальні проблеми зовнішньої політики україни
res/geo/infpack
  Загальний опис
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
themes/history/resources
  Робоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин для студентів IV курсу історичного факультету
res/chnu.edu.ua/gradinf/2014/programa_vstupnyh_vyprobuvan/5-mag
  Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень " магістр"
files/unalib/File/resources/recommended-bibliographies
  В освiтньому просторi
request/9992/response/15027/attach/3
  Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни
themes/history/resources
  Робоча програма навчальної дисципліни «Історія Західної Європи І Північної Америки Нового часу. Перший період»
depart/Historical/resource/file
  Основні питання з дисципліни
res/newhist/publications/lecturies
  Олександр Сич Сполучені Штати Америки
rescentre/slavic/ukr/1412
  Книга адресована студентам-філологам, учителям-словесникам, усім, хто цікавиться українським словом
resources
  В позаурочний час
depart/SlavsHistory/resource/file
  Ббк 63. Петро Федорчак, Тетяна Федорчак розвиток чеської та словацької культури
depart/PedagogicalPsychology/resource/file/Інформаційний пакет ЄКТС
  Глосарій термінології з навчальних дисциплін. Методологічні та теоретичні проблеми психології (Карпенко З. С.): Теорія
res/chnu.edu.ua/gradinf/2014/programa_vstupnyh_vyprobuvan/5-mag
  Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ Магістр
res/ftf
  Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ Спеціаліст
res/chnu.edu.ua/gradinf/2014/programa_vstupnyh_vyprobuvan/5-mag
  Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ Магістр
request/22378/response/40836/attach/5
  Проект комунікаційна стратегія верховної ради україни на 2017-2021 роки
res/geo/2012program
  Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень,, магістр
depart/SlavsHistory/resource/file
  Ббк 3. (4 Укр) Василь Педич, Ярослав Штанько інституалізація української історіографії в галичині ХІХ – початку ХХ століття: методологічні проблеми вивчення
resources
  Сценарій Письменники-емігранти, які прославили Україну у світі
  Урок-занурення «реактивний рух. Розвиток космонавтики. ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ У Розвиток космонавтики.»
  С. О. Єфремов: сторінки біографії
  «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне. Ідейно-стильове розмаїття, тематична новизна
res/chnu/chnu_news/February
  Імені юрія федьковича маркова світлана василівна
resources
  …не бійся прикрого рядка. …не бійся прикрого рядка
depart/PreschoolEducation/resource/file
  А. А. Сбруєва порівняльна педагогіка
request/14278/response/23852/attach/3
  Про затвердження фінансових планів комунальних підприємств Тернопільської міської ради та звітів про їх виконання
resources
  Твої можливості, людино
  Складний І простий план прослуханого чи прочитаного тексту
  Програма з літератури рідного краю для учнів 5-9 класів
  «Багряний» це: а псевдонім б криптонім в анонім Г
depart/KolPed/resource/file
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
res/chnu.edu.ua/subdiv/vrada
  23 грудня 2014 року
docs
  Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік
resources
  Вічна історія кохання. Трагедія В. Шекспіра «Ромео І Джульєтта» Мета: розкрити
depart/PedagogicsDisciplines/resource/file
  Кафедра мистецьких дисциплін початкової освіти Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією професора М. В. Вовка Випуск IV івано-Франківськ 2010
resources
  Урок захист проектів Ми хочемо дізнатися: Цікаві факти з біографії Олекси Стороженка
Files/downloads
  Початок національного відродження
depart/KolPed/resource/file
  Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План
/3
  Групи інтересів в україні: етнополітичні виміри формування та діяльності
resources
  Уроку. ЛьюїсКеррол (1832 1898). «Аліса в Країні Див»
request/9219/response/13528/attach/3
  Томаківська районна державна адміністрація
depart/PedagogicsDisciplines/resource/file
  Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією професора М. В. Вовка Випуск IIІ івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2009
files/research
  Між опором та пристосуванням: греко-католицьке релігійне підпілля в системі радянського тоталітаризму
resources
  Чарлз Латвідж Доджсон (таке справжнє ім'я Керролла) народився у невеличкому селі Дарсбері в графстві Чешир. Він був найстаршим сином скромного парафіяльного священика Чарлза Доджсона та Френсіс Джейн Латвідж

  1Вкажіть твердження, яке невірно характеризує специфіка розвитку соціологічної думки в Україні
resources
  Педагогічний досвід міщенко Наталії Анатоліївни
  Урок фізики. 8 Клас теплова рівновага І температура. Вимірювання температури
  Інформація про проект Назва проекту. «Стежками рідного краю» Виконавці проекту Учні Суходільської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Цільова аудиторія Учні школи, жителі села
res/geo/robociprog/ryden
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
resources
  Тарас Шевченко І Донеччина
  Тарас з дитинства був допитливим, любив малювати, співати
depart/mariia.holianych/resource/file
  М. Голянич, Р. Стефурак, І. Бабій Словник лінгвістичних термінів: лексикологія, фразеологія, лексикографія Івано-Франківськ 2011
resources
  Література рідного краю. Марко Вовчок. Повість казка
directory res  


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка